Emma Simonsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

URBIO

Inlägg

Stadens receptiva ytor

Än lyser snön med sin frånvaro denna vinter. Men när det väl börjar snöa förändras landskapet, till mångas lycka och någras förtret, på några timmar. Stora yra flingor lägger sig tungt på marken och döljer plötsligt de uppmålade linjerna som skiljer parkeringsyta från gångyta, medan andra fenomen blir märkligt synliga: Snön tillåter för en kort…

 • Av: URBIO

  DET MYLLRANDES ESTETIK

  Torkade gyllene fröställningar rasslar i vinden på en grusig ruderatmarksäng. Samtidigt får stadsdelsförvaltningen ett anonymt samtal gällande ovårdad utemiljö. I det naturliga landskapet hade förmodligen denna grusäng med gyllene fröställningar uppfattats som vacker. Men i stadens kontext blir den ett skräpigt och störande inslag. Visst kan vi uppleva skönheten i en grusig ruderatmarksäng. Det är…

  • Av: URBIO

   PLATSSKRÄLL – URBAN AKUPUNKTUR

   Trafiknodernas icke-platser, outnyttjade parkeringsytor, sterila taklandskap, gångtunnlar, kustlinjen längs järnvägsspår. Platser som upplevs som rester; otillgängliga eller osäkra. Kan dessa vakanta ytor krydda staden med spännande mötesplatser och temporära platshändelser? En platsskräll handlar om att se potentialen i stadens öppna ytor och för en stund ge ett oväntat rum huvudrollen i den urbana platsregin. Stadens…

   • Av: URBIO

    Ekologiskt ansvarstagande börjar med naturlek

    Leken är barnets sätt att bearbeta intryck och hämta kunskap om omvärlden. Genom leken utvecklar och övar barnet sina kognitiva och emotionella färdigheter. Förståelsen för naturen och de ekologiska sambanden måste alltså ha leken som sin utgångspunkt. Forskningen visar att barnet har ett medfött intresse för den myllrande naturen, som en genetisk benägenhet att utveckla…

    • Av: URBIO