Redaktion Bo. Nu. Då. består av ett antal samarbetsparter som tillsammans bidrar med nya perspektiv på det tema som för närvarande är aktuellt.

Redaktionen sätts ihop av ArkDes som bjuder in till redaktionsmöte två gånger per år.

Under Bo. Nu. Då består redaktionen av:

  • Mattias Gustafsson, URBIO
  • Jorunn Rådberg, Stena Fastigheter
  • Helena Olsson, Fastighetsägarna
  • Amanda von Matern, Tysta Offentliga Rum
  • Hillevi Eklund, Ekologigruppen
  • Åsa Stenmark, Stockholmshem
  • Emma Källblad, KTH
  • Helena Nymark, Jämlikt Göteborg, Göteborgs Stad
  • Joanna Zawieja, Statens Konstråd