Varje år lyfts ett särskilt tema på Hållbar Stad. Här nyanseras debatterna och diskussionerna, ämnen fördjupas och breddas. Under 2016 är det tema Bo. Nu. Då. som står i fokus.

Där det byggs bostäder, byggs det även stadsmiljöer. Samhällen skapas där barn ska växa upp och människor ska leva sina vardagliga liv. Därför är just bostaden och bostadsområdet viktiga element i utformningen av hållbara och rättvisa städer.

Under 2016 kommer Hållbar Stad att rikta fokus på tema Bo. Nu. Då. Det handlar både om det faktiska boendet, men även om de offentliga miljöerna runtomkring. Hur kan vi skapa fysiska miljöer som främjar mångfald och social hållbarhet? Vem är målgruppen för dagens bostadsbyggande?

Med gästkrönikörer, debattörer och reportage kommer Hållbar Stad under 2016 att fördjupa bostadsdiskussionen.

Vill du skriva under tema Bostad? Kontakta hallbarstad@arkdes.se