Städerna avgörande om vi ska klara klimatkrisen

När världens länder nu ska uppfylla det globala klimatavtalet om att hålla klimatförändringarna väl under två grader, spelar städerna en nyckelroll. Ett högprioriterat område för städerna är att hitta bättre lösningar inom hållbar mobilitet, alltså hur vi reser och hur vi transporterar varor. Det svenska målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 ligger fast sedan länge,…

  • Av: Världsnaturfonden WWF

    Vancouvers hållbarhetspolitik

    I forbindelse med mine ph.d. studier gæster jeg i øjeblikket Simon Fraser University i Vancouver, hvor jeg er privilegeret af at kunne deltage i meget livlige debatter omkring bæredygtighed i byens planlægning. Ser man på at store dele af Canadas økonomi fortsat er baseret på fossile brændstoffer, er billedet selvfølgelig ikke rosenrødt. Men på byniveau…

    • Av: Urban Transition Öresund