NÄRODLINGSOPTIMERAD STADSBYGGNAD

Allt fler människor lever sina liv i urbana landskap, allt mer fjärmat från naturen. Statistik från EU visar att Sverige är det land i Europa där urbaniseringsprocessen skett snabbast de senaste åren. En konsekvens av det är att matproduktion för allt fler människor kommit att bli någonting abstrakt. Samtidigt växer intresset för stadsodling snabbt –…

  • Av: URBIO

    UniGrowCity

    Det primära målet med UniGrowCity är att etablera ett europeiskt nätverk som sammanför samarbetspartners på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet utforskar och testar progressiva metoder för informellt, interaktivt och kollektivt vuxenlärande, för att möta problem och skapa lösningar som ligger bortom den nationella gränsen.

    • Av: Hållbar Stad