Bidra till ett transporteffektivt samhälle

Ansök nu

Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan…

 • Av: Energimyndigheten

  Bidrag för ökad och säker cykling

  På uppdrag av regeringen kommer Trafikverket att fördela nio miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling.

  • Av: Trafikverket

   Trafikantveckan - för hållbara resor och transporter

   Den europeiska trafikantveckan är en europeiskt samordnad aktivitet som syftar till att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Trafikantveckan äger rum den 16-22 september. Den 16-22 september 2016 är det dags för den årliga Trafikantveckan. Det är en europeiskt samordnad aktivitet (European Mobility Week) som ger draghjälp och stöd till kommuner och andra aktörer som…

   • Av: Trafikverket

    VI ÄLSKAR STÄDER! OCH VI VILL FÖRBÄTTRA DEM!

    WWFs globala kampanj We Love Cities är nu i full gång och redan har tusentals medborgare röstat, skickat in bilder och filmer och gett förslag på hur deras städer kan bli mer hållbara. – Det är jättespännande! Kampanjen erbjuder en plattform som ger städerna en fantastisk möjlighet att föra en dialog med invånarna, och för…

    • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

     Hållbarhet från A till B

     Guangzhous nya BRT transporterar 800 000 passagerare per dag. © ITDP China _itdp.org.cn London blev 2003 den största staden i världen som infört trängselavgifter, vars inkomster dessutom finansierar en utbyggnad av kollektivtrafiken. Amsterdam blev 2007 den första storstaden i väst där cykeln gick om bilen som privat transportmedel. Och Guangzhou byggde 2010 på kort tid…

     • Av: WWF

      Cykellogistik ger skönare stad

      2012 var ett år då det hände mycket inom cykelbaserad logistik i Europa. Nya företag startades, statligt stödda forsknings- och pilotprogram fick fart och det bildades till och med en lobbyorganisation. Och det är inte konstigt med tanke på alla miljömässiga, trivselmässiga och affärsmässiga fördelar som det innebär att köra gods med cykel! I europeiska…

      • Av: Ecoprofile