Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och kompetens

Ansök nu

Den 15 juni öppnade Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” (IHS) som fokuserar på områdena miljö, transport och hållbara städer. Projekten ska bidra till utveckling av ny kunskap som ska leda till betydande samhällsnytta. För att uppnå detta behövs i många fall gränsöverskridande projekt av banbrytande karaktär. Vinnova har i uppdrag att främja hållbar…

 • Av: Vinnova

  Stadsmiljöavtal Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer

  Ansök nu

  Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva…

  • Av: Trafikverket

   Vårgårda – småstadskommun med klimatambitioner

   Vilken roll har Sveriges alla små kommuner i arbetet för en hållbar och klimatsäker framtid? Vårgårda kommun vill växa till en småstad med hållbarhet i fokus. Genom sitt deltagande i WWFs One Planet City Challenge vill kommunen inspirera andra och visa att även mindre kommuner har en viktig roll i omställningen.  Vårgårda kommun är en…

   • Av: Världsnaturfonden WWF

    Hållbara transporter

    Ansök nu

    Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till att främja arbetet med att åstadkomma mer hållbara transportlösningar och nå den långsiktiga effekten om ett mer transporteffektivt samhälle.  Energimyndigheten ger offentliga lokala och regionala aktörer möjlighet att söka…

    • Av: Energimyndigheten

     Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

     Om det byggs ett nytt bostadsområde, hur kommer de boende resa till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter? Hur stor klimatpåverkan innebär resorna? Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samarbete med Svenska miljöinstitutet (IVL) tagit fram ett verktyg som mäter energianvändning och koldioxidutsläpp från personresor baserat på var bostäder byggs. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har uppdraget att samverka mellan…

     • Av: Energimyndigheten

      Bidra till ett transporteffektivt samhälle

      Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan…

      • Av: Energimyndigheten

       Bidrag för ökad och säker cykling

       På uppdrag av regeringen kommer Trafikverket att fördela nio miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling.

       • Av: Trafikverket

        Trafikantveckan - för hållbara resor och transporter

        Den europeiska trafikantveckan är en europeiskt samordnad aktivitet som syftar till att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Trafikantveckan äger rum den 16-22 september. Den 16-22 september 2016 är det dags för den årliga Trafikantveckan. Det är en europeiskt samordnad aktivitet (European Mobility Week) som ger draghjälp och stöd till kommuner och andra aktörer som…

        • Av: Trafikverket

         VI ÄLSKAR STÄDER! OCH VI VILL FÖRBÄTTRA DEM!

         WWFs globala kampanj We Love Cities är nu i full gång och redan har tusentals medborgare röstat, skickat in bilder och filmer och gett förslag på hur deras städer kan bli mer hållbara. – Det är jättespännande! Kampanjen erbjuder en plattform som ger städerna en fantastisk möjlighet att föra en dialog med invånarna, och för…

         • Av: Energikontoret i Mälardalen AB