Innovativa lösningar för ökad och säkrare cykling Goda exempel på hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen

Söker du inspiration för hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen? Kanske en cykelbana som går på diagonalen i en korsning? Eller en cykelbro på ett skoltak? Boverket har nu publicerat flera nationella och internationella exempel, bland annat från Jönköping, Göteborg och Amsterdam. Boverket har tagit fram flera exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer…

 • Av: Boverket

  Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle

  Ansök nu

  Vill du bidra till att gå från ord till handling och skapa ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt? Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Det finns idag mycket kunskap om vad som behöver hända för att nå nationella och lokala…

  • Av: Energimyndigheten

   Stadsmiljöavtal – Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer

   Ansök nu

   Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. I Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som stöd söks för, samt motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029. Den sjätte ansökningsomgången för…

   • Av: Trafikverket

    Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och kompetens

    Den 15 juni öppnade Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” (IHS) som fokuserar på områdena miljö, transport och hållbara städer. Projekten ska bidra till utveckling av ny kunskap som ska leda till betydande samhällsnytta. För att uppnå detta behövs i många fall gränsöverskridande projekt av banbrytande karaktär. Vinnova har i uppdrag att främja hållbar…

    • Av: Vinnova

     Vårgårda – småstadskommun med klimatambitioner

     Vilken roll har Sveriges alla små kommuner i arbetet för en hållbar och klimatsäker framtid? Vårgårda kommun vill växa till en småstad med hållbarhet i fokus. Genom sitt deltagande i WWFs One Planet City Challenge vill kommunen inspirera andra och visa att även mindre kommuner har en viktig roll i omställningen.  Vårgårda kommun är en…

     • Av: Världsnaturfonden WWF

      Hållbara transporter

      Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till att främja arbetet med att åstadkomma mer hållbara transportlösningar och nå den långsiktiga effekten om ett mer transporteffektivt samhälle.  Energimyndigheten ger offentliga lokala och regionala aktörer möjlighet att söka…

      • Av: Energimyndigheten

       Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

       Om det byggs ett nytt bostadsområde, hur kommer de boende resa till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter? Hur stor klimatpåverkan innebär resorna? Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samarbete med Svenska miljöinstitutet (IVL) tagit fram ett verktyg som mäter energianvändning och koldioxidutsläpp från personresor baserat på var bostäder byggs. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har uppdraget att samverka mellan…

       • Av: Energimyndigheten

        Bidra till ett transporteffektivt samhälle

        Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan…

        • Av: Energimyndigheten

         Bidrag för ökad och säker cykling

         På uppdrag av regeringen kommer Trafikverket att fördela nio miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling.

         • Av: Trafikverket