Skolgårdar blir stadsodling

I Kanada, Australien och USA finns flera exempel där man gått mycket långt för att koppla odling till skolans uppdrag. I de flesta fall används skolgården eller närmiljön i odlingen och skolans trädgård betraktas snarast som stadsodling. Anna Ekblad, Naturskolan i Lund, rapporterar här i den tredje av fyra artiklar för Movium från ISGA:s internationella…

  • Av: Movium

    Gränslöst samarbete motorn i global skolgårdsutveckling

    Hur kan en skolgård utformas så att den blir både en pedagogisk plats och barnens frirum? Foto: Titti Olsson. Skolgårdarnas roll diskuteras idag jorden runt – hur kan de utformas så att de främjar barns och ungas lek, lärande och välbefinnande? Nyligen hölls den andra internationella skolgårdskonferensen i arrangemang av det globala nätverket International School…

    • Av: Movium