Stationens renässans – hur nära är stationsnära?

En forskningsstudie om attraktivitet i urbana miljöer och närhet till kollektivtrafik. Bilens negativa miljö- och hälsoeffekter i form av förorenade utsläpp och trängsel har de senaste åren bidragit till att kollektivtrafiken och tågstationer blivit aktuella, både i Sverige och i resten av Europa, som ett sätt att åstadkomma hållbara resor i våra städer. Stationer, både…

  • Av: Ekologigruppen