Kunskapsdriven stadsutveckling – hur använder vi urban kunskap för att skapa hållbara städer?

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling: Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan. Och hur hanterar vi kunskap för att den inte…

  • Av: Södertörnsakademin

    Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserade beslut

    Genom att ta fram ett pedagogiskt statistikverktyg, som tydligt visar samhällets utveckling över tid, kan resultaten av olika satsningar analyseras. Södertörnsanalysen, som metoden kallas, har lett till att helt nya problem och lösningar har kunnat identifieras. Åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm, har tillsammans med näringsliv och forskare tagit fram ett nytt sätt att visualisera…

    • Av: Huddinge kommun