Temadag om digitalisering – Generaldirektören på Myndigheten för digital förvaltning bland de medverkande

Hur kan kommuner driva på digitaliseringen för att främja hållbar stadsutveckling? Den här temadagen har fokus på organisation, ledarskap och hur kommuner kan arbeta för att främja digitalisering som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Tid: 09.00-15.30 Anmäl dig till seminariet Mötet riktar sig till samhällsplanerare, IT- och HR-strateger från offentlig förvaltning och forskare inom området. Program 09.00…

 • Av: Stockholms stad

  Förstudie om smart belysning i nya Kiruna

  Eftersom Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess skapas unika möjligheter att testa och utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Nya typer av belysning är en sådan möjlighet. Nu har projekttiden förlängts. Då Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader föds den spännande möjligheten att skapa en testbädd…

  • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

   Lunchseminarium: Kommunernas roll i forskning och innovation

   Välkommen till ett lunchseminarium som fokuserar på kommuners förutsättningar att arbeta strategiskt och kontinuerligt med forskning och innovation som en del av verksamheten. IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk delar med sig av erfarenheter av att arbeta innovativt i olika skeden och på olika planeringsnivåer. Tid: 11.00–13.15 (inklusive lunch) Anmälan och mer information: IQ Samhällsbyggnads hemsida Låt dig inspireras…

   • Av: IQ Samhällsbyggnad