Skogsföda åt tanken

Skogsföda åt tanken - ett processorienterat konstprojekt där The New Beauty Council samarbetar med föreningen Tillväxt om hur man kan anlägga, sköta och skörda skogsträdgårdar på platser som kan användas av allmänheten. Skogsföda åt tanken utgår från idén om staden som miljö och ekosystem – en urban biotop – och diskuterar urbanodling som del av hållbara städer. Genom en metod av undersökande, förslående önsketänkande och med imitation och maskering som verktyg, önskar projektet öppna upp förståelsen av olika möjliga verkligheter och framtider i en slags genomförda utopier i miniatyr. Skogsföda åt tanken syftar till att skapa lokalt förankrade beslutsprocesser för att göra exempelvis parklandskap ätbara.

  • Av: Hållbar Stad