Idéverkstadens fyra förslag för Amiralsstadens utveckling

Amiralsstaden är en stor och långsiktig stadsutvecklingsprocess i Malmö. Idéverkstaden kan ses som projektets första etapp. Fyra arkitektteam har gjort förslag baserade på invånarnas behov och önskemål:  Team JJW Team JJW föreslår ett Amiral Front Office: en transparent och publik byggnad vid Rosengårds station med en öppen och tydlig torgkänsla. En plats som i nivå…

 • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

  Tiden talar för Rosengård

  Amiralsstaden är en idé och vision om ett flöde i staden fritt från fysiska och mentala barriärer. Rosengårds centrum var en gång en storstilad politisk idé, fast det blev inte alls som man tänkt sig. Vad är det som talar för att Malmö stad ska lyckas denna gång? Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och Sophia Bescher, projektledare…

  • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

   MALMÖ VILL BLI VÄRLDSBÄST I HÅLLBAR STADSUTVECKLING

   Gemenskapsodling - Föräldrakommunikatörernas odling i Rosengård. Foto: Rita Cifliku Malmö vill bli världsbäst på hållbar utveckling. Staden vann den första stadsutmaningen och har som få andra svenska kommuner fått ett internationellt gehör för sitt miljöarbete, som präglas av en ovanlig bredd med mängder av projekt inom alla dimensioner av hållbarhet, även den sociala. – Vi…

   • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

    Glada människor och doften av grillat – ett konkret resultat

    Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande från och med 1 juli, invigningstalade på Örtagårdstorget. Foto: Sanna Dolck. Hösten 2010 började vi samla in idéer från de boende i Rosengård angående hur man kunde utveckla Rosengårdsstråket. Vad saknas och vad önskas? Vad kan bli bättre och vad är redan bra? Det handlade om allt från belysning, bänkar…

    • Av: Malmö stad

     Vad är ett stråk, egentligen?

     Att ta sig från A till B? Eller något mer? Enligt hemsidan synonymer.se är ett stråk en väg, gata, led, färdled, bana, stråt, färdväg, stråkväg, allfarväg, affärsgata eller promenadstråk. Med undantag för affärsgatan beskriver alla ord en plats som används för att färdas. Oftast från punkt A till punkt B. Med upprustningen av Rosengårdsstråket ville…

     • Av: Malmö stad

      Ett stråk tar form

      Sedan 2010 har vi i Malmö stad arbetat med att utveckla och upprusta ett gång- och cykelstråk som går mellan Station Triangeln och centrala Rosengård. Arbetet inleddes med en färgsprakande ljusinstallation, Stadens Ljus 2010. Under ett par veckor mitt i den mörka hösten belystes olika platser och försågs med specialdesignade objekt eller installationer. Några permanenta…

      • Av: Malmö stad

       Aktivitetsyta på tjejers villkor

       I Malmö pågår ett omfattande arbete med satsningar på hållbar stadsomvandling. Det långsiktiga och övergripande målet är att skapa en sammanhållen och attraktiv stad som är hållbar ur både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Ett perspektiv som lyfts extra i omvandlingsarbetet är jämställdhet. Hur skapar man hållbara, intressanta och spännande platser som också gynnar ett jämställt användande? I Rosengård byggs just nu en aktivitetsyta som planerats med målet att locka tjejer att ta plats i den offentliga miljön.

       • Av: Hållbart Malmö

        Gör Om Rådet - tillbakablick

        Vi tänkte ta en tillbakablick i projektet genom att visa ett antal bilder. De här bilderna är ett utdrag ur första workshop tillfället som ägde rum ute på Rosengård. Det var tre intensiva dagar fyllda av skaparkraft och ett samarbete mot ett gemensamt mål. Det hela började med att tillsammans lära känna platsen, området –…

        • Av: RGRA - Rörelsen Gatans Röst och Ansikte