Värdefulla relationer

Goda relationer bygger ett område och gör det stabilt och tryggt. När man möts i kyrkan, affären, föreningen, moskén, på biblioteket eller öppna förskolan blir samhällsväven tätare. Nätverk som får ett speciellt värde. Ett kapital. Det sociala kapitalet som ger tillit till medmänniskor och gör att man känner att det är värt att engagera sig, att bry sig om.

  • Av: Stena Fastigheter