Almedalen 2019: Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling?

Platsutveckling är ett begrepp för nya sätt att utveckla städer och landsbygder. Idag finns flera metoder men det är ofta oklart vilka samhällsutmaningar de försöker hantera. Hur utvecklar vi platser på rätt sätt om vi har som mål att stärka demokrati, få bättre integration och minskad polarisering? Tid: 16.45–17.30 Mer information om evenemanget Förändringar i…

  • Av: Mistra Urban Futures