Mer mobilitet och mindre asfalt ger fler bostäder

Kravet på att alla bostäder ska ha en parkeringsplats begränsar bostadsbyggandet och höjer hyrorna. Projektet Innovativ Parkering undersöker möjligheterna till ett mer flexibelt stadsbyggande. Ställ krav på mobilitet snarare än på asfalt och parkeringar, menar Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån AB och doktor i trafikplanering. Idag är det olönsamt att bygga bostäder på många ytor i…

  • Av: Trafikutredningsbyrån