Hållbara städer - en utmaning för flera politiska nivåer

Komplexiteten i frågorna kring hållbar stadsutveckling är en utmaning för lokal och regional politik samt förvaltning. Olika former av samverkan ses som centralt för att möta denna utmaning. Projektet Flernivåstyrning: Beslutsprocesser för hållbar stads- och regionutvecklings har studerat fyra innovativa processer för att kunna visa på faktorer för framgångsrikt samarbete och lärande.

  • Av: Mistra Urban Futures