Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

 • Av: Viable Cities

  Hållbara städer och samhällen – Så får vi det att hända!

  Smart, god och hållbar – så beskrivs ofta framtidens stad. För vem vill bo i den osmarta staden? Och hur attraktivt är egentligen det ohållbara samhället? Tillsammans med miljöminister Karolina Skog samtalar vi om politik och praktik för att Sveriges städer ska bli smarta och hållbara. På riktigt! Tid: 09.30–17.00 Anmälan och mer information: Hållbara städer…

  • Av: RISE

   Hållbarhet i små och medelstora städer

   Under 2017 håller Norge i ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet och dess främsta fokus ligger bland annat på omställningsfrågor. Ordförandeskapsprojektet är framför allt inriktat på att skapa grön utveckling, konkurrenskraft och livskvalitet i de urbana regionerna. Ansök senast: 29 maj Mer information: Norska regeringens hemsida Projektet disponerar 9 miljoner DKK och ska under perioden 2017–2019 förbereda en…

   • Av: Nordiska ministerrådet

    Visionen om ett hållbart samhälle

    Skapandet av ett hållbart samhälle kräver en förändring hos varje individ. Inte endast i vårt sätt att handla, utan även i vårt sätt att tolka vår nutid och vår framtid. Tim Bergström, masterstudent på SLU, analyserar hållbarhetens förutsättningar utifrån ett antal utvalda teorier.

    • Av: Stadens utmaningar

     VI ÄLSKAR STÄDER! OCH VI VILL FÖRBÄTTRA DEM!

     WWFs globala kampanj We Love Cities är nu i full gång och redan har tusentals medborgare röstat, skickat in bilder och filmer och gett förslag på hur deras städer kan bli mer hållbara. – Det är jättespännande! Kampanjen erbjuder en plattform som ger städerna en fantastisk möjlighet att föra en dialog med invånarna, och för…

     • Av: Energikontoret i Mälardalen AB