I pallkragarna odlar vi relationer

En hållbar stad är, för mig, en levande och grönskande stad där man använder alla tänkbara ytor till något som ger någon form av mervärde. Det kan vara sociala mötesplatser, trygghet, skönhet, mat, grönska och ekosystemtjänster. Gärna något som engagerar och involverar människor i närområdet. År 2009 började jag arbeta på heltid med stadsodling som…

  • Av: Odla i Stan