Sollentuna satsar på att bli en grön konsument

Sollentuna är först i Sverige med att göra en fullständig inventering av den egna verksamhetens klimatpåverkan från inköp. Syftet är att identifiera hur kommunen enklast kan minska sina utsläpp, direkta och indirekta. – Vi har valt att utgå från det för att hitta vad vi ska fokusera vårt klimatarbete på. Vi vill göra våra insatser…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB