Rörelse och lärande

Nynäshamns Naturskola drev projektet SPRING 2008 till 2011. P:et i SPRING står för pedagogik och R:et för rörelse. Utgångspunkten i projektet var att vegetation på gården ger skugga och per automatik också rörelse. Det hade bevisats i forskningsstudien SCAMPER några år tidigare. Fysisk aktivitet har den goda egenskapen att bidra till bättre koncentrationsförmåga som i…

 • Av: NATURSKOLEFÖRENINGEN

  Skolgårdar blir stadsodling

  I Kanada, Australien och USA finns flera exempel där man gått mycket långt för att koppla odling till skolans uppdrag. I de flesta fall används skolgården eller närmiljön i odlingen och skolans trädgård betraktas snarast som stadsodling. Anna Ekblad, Naturskolan i Lund, rapporterar här i den tredje av fyra artiklar för Movium från ISGA:s internationella…

  • Av: Movium

   Gränslöst samarbete motorn i global skolgårdsutveckling

   Hur kan en skolgård utformas så att den blir både en pedagogisk plats och barnens frirum? Foto: Titti Olsson. Skolgårdarnas roll diskuteras idag jorden runt – hur kan de utformas så att de främjar barns och ungas lek, lärande och välbefinnande? Nyligen hölls den andra internationella skolgårdskonferensen i arrangemang av det globala nätverket International School…

   • Av: Movium