Fossilfria och bilfria städer - utopi eller framtid?

Ren luft är det som människor rankar högst för hälsa och välbefinnande i sin stad, enligt en färsk global undersökning gjord på uppdrag av WWF. I Sverige är problemen mindre än i många andra länder. Globalt har ren luft blivit en knapp resurs. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakas 1 av 9 dödsfall av luftföroreningar, och 92%…

 • Av: WWF – One Planet City Challenge

  74 kommuner deltar i årets Trafikantvecka

  74 kommuner runt om i Sverige deltar i den årliga Trafikantveckan 16 september till 22 september. Den Europeiska Trafikantveckan sätter fokus på hållbara resor och transporter. Den Europeiska Trafikantveckan kallas internationellt för European Mobility Week och syftar till att sätta fokus på alternativa och hållbara transportlösningar. Kommuner och regioner i hela Europa uppmuntras att under…

  • Av: Trafikverket

   Smarta mobilitetslösningar

   Hur vi transporterar oss beror till stor del på fysisk planering och parkeringsnormer. Med smarta mobilitetslösningar, så kallat mobility management, kan kommuner få renare luft med mindre utsläpp, lägre energianvändning och förbättrad folkhälsa. Under perioden 2012-2014 deltog tolv kommuner i temaområdet Energismart planering i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Via olika pilotprojekt testades hållbara mobilitetslösningar såsom gröna parkeringsköp samt flexibla…

   • Av: Energimyndigheten

    Hållbarhet från A till B

    Guangzhous nya BRT transporterar 800 000 passagerare per dag. © ITDP China _itdp.org.cn London blev 2003 den största staden i världen som infört trängselavgifter, vars inkomster dessutom finansierar en utbyggnad av kollektivtrafiken. Amsterdam blev 2007 den första storstaden i väst där cykeln gick om bilen som privat transportmedel. Och Guangzhou byggde 2010 på kort tid…

    • Av: WWF

     Järvaborna skapar 60 meter bred muralmålning i Husby

     Den största kollektiva muralmålningen i sitt slag i Sverige skapas just nu av Järvaborna i Husby. Muralmålningen som går under namnet ”Mitt Hem, Min Bild” uppförs på en 60 meter bred fasad i centrala Husby, och det är Järvabornas egna bilder och berättelser om sitt område som ligger till grund för målningen. Den 22 oktober…

     • Av: Förorten i Centrum

      Creative Call

      Creative Call: ATLxSTHLM är ett interkulturellt initiativ på gräsrotsnivå, med syfte att använda konst och kreativ kultur för att bygga socialt hållbara och demokratiska samhällen. Det är en festival, en rörelse och ett växande transatlantiskt nätverk av individer, institutioner och organisationer som stöder Creative Call kärnidéer om konst och kultur som ett verktyg för empowerment…

      • Av: Förorten i Centrum