Ger metodutvecklingen framgång?

Skribent: Paul Hansson Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med…

 • Av: Riksantikvarieämbetet

  Att utgå från platsens själ i planeringen

  Skrivet av: Tinna Harling Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang,…

  • Av: Stadens historia och kulturarv

   Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser

   Hur lyfter vi in kulturvärden i planeringen av städer och samhällen? Vilka metoder finns att använda sig av? Under ett seminarium på ArkDes deltog över 260 aktörer från en rad olika områden för att driva dessa frågor framåt. Den 13 november arrangerade Riksantikvarieämbetet tillsammans med Arkitektur- och designcentrum (ArkDes), Boverket, Sveriges kommuner och landsting och…

   • Av: Riksantikvarieämbetet