Paris global vinnare i WWFs stadsutmaning

GOOD CITY NEWS. Paris blev av en internationell jury i dag utsedd till global vinnare i Världsnaturfonden WWFs världsomspännande stadsutmaning Earth Hour City Challenge. Paris lyfts fram som förebild för andra städer med sitt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser och för sitt visionära och framgångsrika arbete med att engagera näringslivet, medborgarna och även andra städer…

 • Av: Världsnaturfonden WWF

  Kommunikativ demokrati – ett verktyg i planeringen

  Innebörden av social hållbarhet går att studera ur olika perspektiv, fokus kan exempelvis riktas mot påverkan på segregationsmönster eller medborgarnas förmåga att känna delaktighet och möjlighet att kunna påverka beslut som rör deras närmiljö. Inom ramen för hållbar utveckling bygger social rättvisa på att möta nutida och framtida generationers behov av att leva fullgoda liv…

  • Av: SLU

   Medborgardeltagande utvecklar stadsplanerarens yrkesroll

   Att definiera social hållbarhet är svårt, ännu svårare är det att realisera visionerna om en rättvis, trygg och trivsam stad. Terese Bruhn, masterstudent på SLU, menar att medborgardialogen är ett viktigt medel för att uppnå social hållbarhet. Men det kräver att stadsplanerarens yrkesroll utvecklas och att medborgardialog blir en självklar del av planprocesserna. Det finns…

   • Av: SLU

    Dags att prata om den (o)rättvisa staden

    Det brukar sägas att Sverige just nu genomgår den snabbaste urbaniseringsprocessen i hela Europa. Det är bråda tider med andra ord. Stora byggprojekt som ska skapa gångbara identiteter, nya bostadsområden och ett attraktivt ansikte utåt är karaktäristiska för nutidens stadsbild. Lyftkranarna vittnar om en stad i förändring, om ett växande stadsrum där allt fler är…

    • Av: ArkDes

     Makt och medborgardialog

     Det finns egentligen inga konkreta forskningsresultat som talar för att medborgardialog skulle vara en fungerande demokratisk metod. Ändå används den flitigt inom både offentlig och privat sektor. Frågan är om den verkligen ger medborgare mer makt över den byggda miljön. Man blir så torr i ögonen av att läsa kommunernas strategier för medborgardialog. Det är…

     • Av: Hållbar Stad

      Staden vi vill ha

      I föreningslokaler runt om i landet finns det saker som myllrar. Små nätverk av initiativ och engagemang som vävs ihop och länkas samman. På samma gång talas det om en demokrati i kris, där allt färre medborgare har tid och lust att engagera sig politiskt. Men all förändring måste inte vara partipolitisk, det menar i…

      • Av: Hållbar Stad

       Jämlika och jämställda medborgardialoger

       Många är laddade för att göra medborgardialoger mer jämlika och jämställda. Göteborgs Stad har ett spännande utvecklingsarbete framför sig. Det handlar om att möjliggöra inflytande och påverkan över samhällsutvecklingen för alla grupper i samhället, exempelvis genom medborgardialoger. Anna Bilén är utvecklingsledare i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. Här bloggar hon om erfarenheter av arbetet och hur vi…

       • Av: Socialhållbarhet.se