Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

 • Av: Viable Cities

  Odling skapar gemenskap och trygghet i Bagis

  Det är något med blommor, plantor och jord som är magiskt. Det för samman människor på ett sätt som få andra saker kan. I stadsdelsutvecklingsprojektet Bagarmossen Smartup har Stockholmshem tagit fasta på det och stöttar en mängd odlingsinitiativ i Bagarmossen – från små gårdsodlingar till större gemensamhetsodlingar. Här finns också barnträdgården Sagojord, en pop-up-odling i…

  • Av: Stockholmshem

   "Kommunen ska bidra med verktygen"

   De flesta av oss är överens om att en socialt hållbar stad är eftersträvansvärd. Men hur skapas den? Med ett medborgardeltagande som genomsyrar hela processen, skriver Stefan Semb. Det råder en enighet inom den svenska samhällsutvecklingen om att städer ska vara långsiktigt socialt hållbara. Social hållbarhet är dock ett komplext begrepp, det är svårt att sätta…

   • Av: SLU

    Kreativitet, Konstiga fönster och så en Konsthall

    Text: Emma Henriksson Den fina arkitekturen och stadsplanering kände jag till före jag började jobba här, men att de bor så många kreativa och engagerade människor här blev en positiv överraskning. Här bor och verkar fantastiska människor som vill vara med och bidra till stadsdelens utveckling. Man gillar helt enkelt sin stadsdel och vill fylla…

    • Av: Projekt om hållbarhet