Vägen till ett snabbare bostadsbyggande Halmstads samhällsbyggnadsmodell gott exempel när Plattformen besöker Göteborg

Halmstad brukar lyftas fram som ett gott exempel när det gäller att förkorta tiden mellan idé och inflyttning. Det är ingen slump. Enligt Cecilia Bergström, planchef, och Sara Jakobsson, mark- och exploateringschef som båda medverkade under SKL:s och Plattformens turnéstopp i Göteborg är detta resultatet av en medveten omstrukturering och en ny samhällsbyggnadsmodell. Över 80…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling