Fri från att konsumera "Genom att prata om ekonomin kunde vi prata om vad som var viktigt"

Staden är traditionellt sett en plats som konsumerar snarare än producerar. Varor flödar in och avfall flödar ut, som en oändlig och ohållbar kedja. Går det att förändra? Kan vi tänka på nya sätt? Malin Aghed är en av många personer som har valt att förändra sina konsumtionsmönster.

  • Av: Hållbar Stad