Ljusdesign för trivsammare parkstråk

Mörka parkstråk kan skapa både otrygghet och rädsla hos de invånare som passerar där varje dag. Huddinge Kommun har tagit fram en handbok för tryggare stadsmiljöer och skapat bättre belysta promenader för sina invånare. Parkstråket genom Rickardsviksparken, mellan Skogås pendeltågsstation och bostadsområdet i västra Skogås har ljusats upp, gjorts mer trivsamt och mer tryggt. Projektet…

  • Av: Huddinge Kommun

    Människan behöver ljus, och mörker!

    Dagsljus är det optimala ljuset. Det finns inget annat ljus som kan konkurrera med det. Förutom att det självklart ger ljus, så har det flera positiva effekter på oss människor. Dagsljuset är en viktig källa för vårt D-vitaminintag och styr även hormoner som reglerar dygnsrytmen. Så dagsljuset är viktigt. Dessutom är det helt gratis och…

    • Av: Energimyndigheten