Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld

Hej, Ilinca! Du är ekon. dr. och forskningsledare på ”Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS” där du bland annat leder forskningsprogrammet Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld. Berätta lite om det. Framtidens kompetensförsörjning. Svensk arbetsmarknad i en globaliserad värld är ett treårigt program som startar nu under våren. Vi kommer att belysa Sveriges möjligheter och utmaningar…

  • Av: Mälardalsrådet