WWF uppmanar svenska kommuner att höja klimatribban

Världsnaturfonden WWF driver ett globalt stadsprogram kallat One Planet Cities. Visionen är städer som erbjuder sina invånare möjligheter att leva och blomstra inom ramen för planetens ekologiska gränser. Nu publicerar WWF sina rekommendationer till den svenska staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid på en levande…

 • Av: Världsnaturfonden WWF

  "Det finns ingen one-size-fits-all" Annika Lindberg på SKL om det lokala arbetet med hållbarhetsmålen

  Det pågår ett aktivt arbete med Agenda 2030 på många håll i Sverige. Kommuner, landsting och regioner fyller en viktig funktion i det lokala arbetet med agendan. Annika Lindberg, samordnare för Agenda 2030 på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar om vilka initiativ och utmaningar som finns i dagsläget. Hur ser SKL på Agenda 2030?…

  • Av: ArkDes

   Bostäder för alla – Örebro "Tvinga inte kommunerna att bygga mer"

   När SKL och Plattform för hållbar stadsutveckling besökte Örebro stod ansvarsfrågor och Plan- och bygglagen högt i kurs. Handlar bostadskrisen i vissa fall mer om hanteringen av det befintliga beståndet? Vem ska betala priset och stå för riskerna med bostadsbyggandet? I Örebro får man passa sig så man inte snubblar på en lyftkran. Enligt Lars…

   • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

    Gör det lätt att handla rätt!

    Att skapa förutsättningar för att minska det ekologiska fotavtrycket från både den offentliga och den privata konsumtionen är en utmaning för de flesta kommuner. Vårgårda och Karlstad – deltagare i Världsnaturfonden WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge – inspirerar med innovativa lösningar som unika upphandlingsregler och second hand-butik i kommunal regi.

    • Av: WWF – Bridging the gap

     Energiperspektiv i fysisk planering

     När nya områden ska byggas finns stora möjligheter att skapa både energieffektiva och socialt hållbara miljöer. Både bostäder och allmänna platser kan då planeras efter de framtida invånarnas behov och rörelsemönster. Inom projektet Uthållig kommun har åtta kommuner arbetat aktivt med energieffektiv fysisk planering genom bland annat passivhus. Bygga skolor och bibliotek med passivhusteknik eller…

     • Av: Energimyndigheten

      Energieffektiv renovering av miljonprogram

      Många av de flerfamiljshus som byggdes inom det så kallade miljonprogrammet står nu inför omfattande renoveringar, flera av bostäderna har uttjänta stammar och installationer. Detta renoveringsbehov innebär stora möjligheter att på samma gång se över energianvändning och energikostnad. Dessutom kan ett helhetsgrepp tas på områdena även när det kommer till sociala faktorer. Inom Energimyndighetens satsning…

      • Av: Energimyndigheten

       Unika lösningar ska överbrygga klimatklyftan

       Att arbeta mot en mer klimatsmart framtid kan innebära många saker. I Världsnaturfonden WWFs bloggserie "Mot målen" följer vi de svenska kommunernas konkreta åtgärder för att minska sitt beroende av fossila bränslen. Det handlar om alltifrån kollektivtrafik till skolmat till miljonprogram.

       • Av: WWF – Bridging the gap

        Så lyfter utmanarna klimatarbetet

        Vi ställde frågan ”Hur arbetar ni med Bridging the Gap?” till samtliga 16 deltagande kommuner i årets EHCC. I denna och i två bloggar längre fram får vi veta svaren. Årets tema för Världsnaturfonden WWFs Earth Hour City Challenge är ”Bridging the gap” till 2020. Städer och kommuner världen över måste bidra till att överbrygga klyftan mellan vad som görs och vad som behöver göras för att vi ska nå målet om en global uppvärmning på max 1,5 grader.

        • Av: WWF

         När kommunerna sätter forskningsagendan

         Att kommunerna är nyckelspelare i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle känns som en självklarhet. Att den verktygslåda som kommunerna har till sitt förfogande innehåller viktiga verktyg som forskning, innovation och samverkan borde också vara självklart. Men hur gör man som kommun för att använda sina verktyg på bästa sätt och utveckla både kommunens…

         • Av: IQ Samhällsbyggnad