Vancouvers byggnader på väg mot nollutsläpp

Visste du att byggnader står för nästan en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen? Men det finns hopp - i dag går det att bygga hus med nollutsläpp! Vancouver visar vägen med sin Zero Emission Building Plan, och städer som New York, Stockholm och London lovar att följa efter. Vancouver var vår första globala vinnare av…

 • Av: Världsnaturfonden WWF

  Energi-och klimatomställning i offentlig sektor

  Vill du utveckla arbetet med energi- och klimatfrågor inom offentlig sektor? Nu kan du söka stöd från programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Stödet har fokus på att utveckla offentlig sektors organisatoriska förmåga att arbeta med frågor som rör energi- och klimatomställningen. Vem kan ansöka om stöd? Utlysningen riktar sig till…

  • Av: Energimyndigheten

   Nu utvecklar vi Sege Park med hjälp av byggherredialog

   Östra sjukhusområdet förvandlas just nu till bostadsområdet Sege Park, med starkt fokus på social och miljömässig hållbarhet. Planerna formas till stor del i en dialogprocess mellan Malmö stad och 13 olika byggaktörer. Området erbjuder speciella förutsättningar med sin lummiga parkmiljö och gamla sjukhusbyggnader. Malmö stad strävar efter att Sege Park ska bli en grön stadsdel…

   • Av: Malmö stad

    Arktisk stadsbygd med plats för vårfloden

    Hur planerar man för ett varmare klimat? Urbio och Warm in the Winter har tillsammans forskat på hur utvecklingsprojekt i Gällivare kan ske med naturen i fokus. Den globala uppvärmningen får konsekvenser för livet i våra städer. I Sverige kommer vi uppleva allt mildare vintrar med mer nederbörd, och somrar med fler extremregn och värmeböljor.…

    • Av: Urbio

     Forskningsbaserat spel lyfter klimatfrågan i Göteborg Vad hände när projektet avslutats?

     En forskningsrapport om klimat och konsumtionsberäkningar har både satt avtryck på Göteborgs stads klimatarbete och nått ut till regionens ungdomar genom spelet Future Happiness Challenge. Målet med spelet är just att barn och ungdomar ska få upp ögonen för klimatutmaningarna. Rapporten kommer från projektet Well-being In Sustainable Cities (WISE) som skett inom ramen för Mistra…

     • Av: Mistra Urban Futures

      Viable Cities: Klimatneutrala städer 2030

      Vill er kommun ta täten och i samverkan påskynda omställningen till klimatneutralitet? Då kan ni söka medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 25 miljoner kronor. Vem kan söka? Utlysningen riktar sig till konsortier som…

      • Av: Energimyndigheten

       Uppsala vinner global stadsutmaning - prisas för sitt klimatledarskap

       En internationell jury har utsett Uppsala till Årets globala klimatstad i WWFs klimatutmaning One Planet City Challenge. Uppsala utsågs i juni till Årets klimatstad i Sverige och tar nu som första svenska stad hem segern i den internationella finalen – Vi är otroligt glada att en svensk stad lyckats vinna den internationella utmaningen. Uppsalas ambitiösa…

       • Av: Världsnaturfonden WWF

        Uppsala klimatprotokoll – Ett lokalt klimatavtal mellan privat och offentlig sektor

        Komplexa utmaningar kräver nya kreativa samverkansformer. Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk mellan privat och offentlig sektor som bidrog till att Uppsala blev utnämnd till Årets klimatstad 2018. Uppsala klimatprotokoll är ett framgångsrikt exempel på samverkan där företag, universitet, offentliga verksamheter och föreningar gemensamt arbetar för att minska klimatutsläppen. Samarbetet syftar till att uppnå klimatmålen fossilfritt…

        • Av: Världsnaturfonden WWF

         Rösta fram din favoritstad! Och bidra till att den blir mer hållbar Den globala kampanjen We Love Cities är igång

         Världens städer avgör om vi klarar klimatet! Därför uppmärksammar WWF just nu städer världen över för deras arbete med klimat och hållbar stadsutveckling. We Love Cities är en global kampanj som i år engagerar 50 städer från 21 länder som tillsammans representerar över 100 miljoner människor. Kampanjen är nu inne på sin sista vecka. Besök…

         • Av: Världsnaturfonden WWF

          Forskningssamarbete – viktigt arv efter Vision Älvstaden

          Globala nyckelfrågor som klimatförändringar, politisk instabilitet och världsekonomi, och dess följder, spelade stor roll när Vision Älvstaden togs fram. Göteborgs Stad lyfter fram vikten av att samarbeta med forskare. När Älvstaden - Nordens största stadsutvecklingsprojekt - och Frihamnen projekterades stod de inblandade aktörerna inför en rad utmaningar, som exempelvis klimatförändringarna. Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida…

          • Av: Mistra Urban Futures