Bedöm lekredskapen utifrån hur barnen leker

Det är viktigare att se hur barnen leker än vad som sägs i standarden. Foto: Titti Olsson Vad är en riskabelt och farligt? Vad är säkert? Peter Kells, expert inom den kanadensiska lekutrustningsbranschen, menar att man måste titta på hur lekredskapen används och inte bara på vad standarden säger. Barn använder sällan lekredskapen på det…

 • Av: Movium

  Skolgårdar blir stadsodling

  I Kanada, Australien och USA finns flera exempel där man gått mycket långt för att koppla odling till skolans uppdrag. I de flesta fall används skolgården eller närmiljön i odlingen och skolans trädgård betraktas snarast som stadsodling. Anna Ekblad, Naturskolan i Lund, rapporterar här i den tredje av fyra artiklar för Movium från ISGA:s internationella…

  • Av: Movium

   Gränslöst samarbete motorn i global skolgårdsutveckling

   Hur kan en skolgård utformas så att den blir både en pedagogisk plats och barnens frirum? Foto: Titti Olsson. Skolgårdarnas roll diskuteras idag jorden runt – hur kan de utformas så att de främjar barns och ungas lek, lärande och välbefinnande? Nyligen hölls den andra internationella skolgårdskonferensen i arrangemang av det globala nätverket International School…

   • Av: Movium