Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

 • Av: Viable Cities

  Utbildning i upphandling av energieffektiva, innovationsdrivande tekniker

  Tid: 09.30-13.00 inkl. lunch Anmälan: Anmäl dig här senast den 12 januari Mer information: Grön BoStads hemsida Välkommen på en utbildningsdag tillsammans med Upphandlingsmyndigheten! Vi lägger en dag på att diskutera och fortbilda oss inom upphandling med fokus på teknikupphandlingar. Vi kommer att diskutera hur det går att öka nyttan för både beställare och samhälle, genom…

  • Av: Grön BoStad

   Innovation blir till i samskapandeprocesser Innovationsplattformarnas erfarenheter på Kvalitetsmässan

   När Nationell Samverkan Innovationsplattformarna besökte Kvalitetsmässan handlade samtalet om organisationskultur, om krockar och om behovet av ett helhetsgrepp. ​Nationell Samverkan Innovationsplattformar (NSIP) är en Vinnova-finansierad satsning som samlar sex innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer i Sverige. I förra veckan samlades alla plattformsledare för ett panelsamtal på Kvalitetsmässan i Göteborg,  en mötesplats för alla som arbetar…

   • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

    Joint Innovation Action – Making Cities Work

    Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe.  Satsningen vänder sig till projekt som löser en konkret urban utmaning genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och livskraftiga städer. Vem kan söka? Svenska städer,…

    • Av: Energimyndigheten, Vinnova

     Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

     Ansök nu

     I det här erbjudandet satsar Vinnova på projekt där sakernas internet (Internet of Things) ska användas för att lösa samhällsutmaningar. Projekten ska utgå från de problem som finns hos offentliga organisationer, som kommuner och landsting. Vinnova finansierar projekt där sakernas internet (Internet of Things - IoT) löser samhällsproblem. Projekten ska bidra till att kommuner, landsting,…

     • Av: Vinnova

      Visioner och innovationer – var finns pionjärerna?

      Välkommen till ett samtal om innovationer och behovet av pionjärer i samhällsbyggnad och arkitektur. Samtalet är en del i serien ”Bostadspolitiska dilemman” som ArkDes och Tankesmedjan Movium SLU genomför med lokala partner på flera platser under hösten. Tid: 16.00–18.00 +efterföljande mingel Anmäl dig De stora och komplexa utmaningar som stads- och bostadsbyggande innebär ställer krav…

      • Av: ArkDes, Movium, Form/Design Center

       Innovationsledning för hållbar stadsutveckling – vilken roll spelar tillit?

       RISE, IQ Samhällsbyggnad och Vinnova bjuder in till ett lunchseminarium med workshop på temat innovationsledning. Vi diskuterar hur Sveriges städer och stadsförvaltningar kan ta en ledarposition i innovationsarbetet. Tid: 11.00–14.30 Funkar inte uppspelningen? Besök vinnova.se Vi kommer att fokusera på kopplingen mellan tillit och innovation. Tillsammans utforskar vi vad ett innovationsledningssystem kan vara och vad…

       • Av: Rise, Vinnova, IQ Samhällsbyggnad

        Det krävs mod att ta steget in i framtiden

        En stad är alltid i förändring. Att utveckla en stad är att hantera både dagens utmaningar och en framtid som vi ibland inte känner till. Men det vi vet är att vi inte har råd att varken kompromissa med kvaliteten på det som byggs eller på den stadsmiljö som skapas för de människor som ska bo och verka i staden. Trots den vetskapen är det inte lätt.

        • Av: Älvstranden Utveckling

         Utlysning för nya IoT–hubbar

         Ansök nu

         Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar? Innefattar er idé någon form av Internet of Things, IoT? Om det här stämmer in på er projektidé kan ni delta i kommande utlysning. Utlysningen är en del av det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Programmet är inriktat mot att stötta samhällsnyttiga IoT-projekt som är synliga,…

         • Av: IoT Sverige

          URBACT III Stöd till Överföringsnätverk

          Nu öppnar URBACT-programmet för stöd till Transfer Networks, "Överföringsnätverk", där städer kan få hjälp med att förstå, anpassa och återanvända lösningar som redan har genomförts med bra resultat i andra europeiska städer. Överföringsnätverken, som öppnar nu, kommer att fokusera på att anpassa och föra över goda exempel från olika europeiska städer med väldokumenterade resultat. Nätverken…

          • Av: Tillväxtverket