Bättre infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen Krönika av Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd i Stockholm

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms län och ordförande i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits, skriver om 2017 och ser framåt mot fortsatt samarbete 2018. Genom Mälardalsrådets En Bättre Sits samarbetar våra sju län i Stockholm-Mälardalen för att rätt och nödvändiga infrastruktursatsningar ska göras i vår region. Efter temagruppsarbeten med både tjänstemän och förtroendevalda,…

 • Av: Mälardalsrådet

  Förtätning och delningsekonomi möjliggör nya mobilitetstjänster

  Hur kan vi få fler att resa hållbart? En uppmärksammad strategi är integrerade mobilitetstjänster eller som det också kallas: mobilitet som tjänst. Det handlar om att kombinera saker som kollektivtrafik, bilpool, hyrcykelsystem och taxi för att erbjuda resenären ett sömlöst resande med smidiga övergångar. Det ska vara enkelt att välja hållbara färdmedel! Med integrerade mobilitetstjänster…

  • Av: K2

   Infrastruktur räcker inte Utveckling av mindre orter ett regionalt ansvar

   Utvecklingen av mindre orter är i hög grad ett regionalt ansvar. I planeringen av det lokala måste ett större perspektiv, som innefattar hela regionen och samverkan mellan regionerna, beaktas.  Under 2013–2016 bedrevs på Trafikverkets initiativ ett utvecklingsarbete kallat Den Attraktiva Regionen. Projektet tillkom för att stärka ett integrerat arbete med trafik och bebyggelse för att…

   • Av: Movium

    Urban Foyer Seminar: The Pacific Islands and SDG 11

    Making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable When? Thursday, November 24, 11.30-13.00, a light vegetarian lunch is included Where? Mistra Urban Futures, Läraregatan 3, Gothenburg This presentation sets out the critical issues facing local government in the Pacific Islands, where half of the region’s population of 10 million live in some 100 rapidly expanding…

    • Av: Mistra Urban Futures

     473 miljoner till 19 kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer

     De kommuner som beviljats stöd är Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro. Åtgärderna det handlar om är bland annat bussgator och busskörfält, attraktiva knutpunkter, spårväg samt det som kallas Bus Rapid Transit. Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att…

     • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

      Mälartinget 2016

      Vad har infrastrukturen för betydelse för regionutvecklingen och människorna som bor och verkar där? Hur påverkar ny och smartare infrastruktur samhället? Och vilka möjligheter kommer med digitaliseringen av vår infrastruktur? Infrastrukturens betydelse för regionutvecklingen omfattar såväl arbetsresor och transporter som sociala utvecklingsfrågor och kompetensförsörjning. Med ny och smartare infrastruktur påverkas samhället i stort och smått.…

      • Av: Mälardalsrådet

       Infrastruktur som löser bostadsvärken?

       Mälardalsrådet har i flera av sina tidigare inlägg skrivit om satsningen En Bättre Sits. Nu träffar de infrastrukturstrategen Vahid Fararos som berättar om vinsterna med att samarbeta storregionalt. Kanske kan infrastrukturen bana väg för en lösning på bostadskrisen?

       • Av: Mälardalsrådet

        Framtidens kollektivtrafik i Karlstad

        Karlstadsbuss genomförde 2007 en linjenätsförändring som haft stor framgång i form av ökat resande och ökad nöjdhet. Under utredningsarbetet med det nya linjenätet framkom möjligheter att ytterligare öka potentialen och effektiviteten om åtgärder också kunde vidtas i infrastrukturen i stort. Samtidigt behövde framkomligheten förbättras och kollektivtrafikens attraktivitet höjas. Resultatet blev Karlstadsstråket som sträcker sig från resecentrum…

        • Av: Boverket

         Cykla är nödvändigt!

         Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges städer har mycket att lära av cykelsatsningar utomlands. Anneli Andersson-Berg, masterstudent på SLU, tar en titt på hur Göteborg kan mäta sig med städer som Köpenhamn och Groningen.

         • Av: Stadens utmaningar

          En Bättre Sits på Transportforum

          En av årets viktigaste mötesplatser för regional infrastrukturutveckling infaller redan i mitten av januari. Transportforum i Linköping arrangeras av VTI den 12-13 januari och lockar varje år storpublik. På Mälardalsrådet planeras de sista detaljerna inför En Bättre Sits medverkan på mässan. Samarbete gör oss starka. Både mellan regionerna i Östra Mellansverige, men minst lika mycket…

          • Av: Mälardalsrådet