Tillsammans för regional tillväxt

Stockholm-Mälarregionen står inför betydande utmaningar. För att stå oss i den globala konkurrensen måste vi jobba för att bibehålla vår konkurrenskraft och utveckla vår globala attraktivitet. Vi måste göra det möjligt för regionen att utvecklas och se till att kunskaps- och kompetensförsörjningen tillgodoses. Samsyn om mål och prioriteringar gör det lättare att nå resultat. Kan…

  • Av: Mälardalsrådet

    Tillsammans för regional tillväxt

    Stockholm-Mälarregionen står inför betydande utmaningar. För att stå oss i den globala konkurrensen måste vi jobba för att bibehålla vår konkurrenskraft och utveckla vår globala attraktivitet. Vi måste göra det möjligt för regionen att utvecklas och se till att kunskaps- och kompetensförsörjningen tillgodoses. Samsyn om mål och prioriteringar gör det lättare att nå resultat. Kan…

    • Av: Mälardalsrådet