CITyFiED: Lönsamma modeller för energirenovering

Foto: Kennet RuonaText: Ulrika Celin Wedin Nu släpps de sista platserna för kommuner som på nära håll vill följa och ta del av lösningarna som tas fram inom EU-projektet CITyFiED. Fokus ligger på att hitta affärsmässigt lönsamma modeller för att rusta upp befintliga bostadsområden med hög energianvändning. Genom tre demosajter - i Sverige, Spanien och…

 • Av: Hållbara Lund

  Hållbar Stadsutveckling - en fråga om samverkan

  Text: Gabriel Helgesson Idag bor majoriteten av världens befolkning i städer. Inflyttning till städer har alltid ägt rum men idag sker den i snabbare takt än för några årtionden sedan. Människors livssituationer påverkas därmed av hur städer utvecklas. Det är därför viktigt att stadens utveckling tillmötesgår invånarnas behov och förutsättningar för att kunna erbjuda en…

  • Av: SLU

   Hållbar stadsutveckling vs. ekonomi?

   Text: Johannes Wolf Ökande konsumtion och resursförbrukning, överpopulation, avfall och föroreningar. Alla utmaningar för våra städer håller på att växa sig till större. För att styra utvecklingen mot ett annat håll har FN:s Brundtlandskomission definierat termen Hållbar utveckling 1987 och sedan dess har den blivit ledande motivet för stadsutvecklingen men också agerandet på många andra…

   • Av: SLU

    Hej och välkomna!

    Stockholm-Mälarregionen växer och står inför stora utmaningar framöver när det kommer till hur regionen ska utvecklas och förbli attraktiv och konkurrenskraftig på ett långsiktigt och hållbart sätt. I Mälardalsrådet samlas politiker från hela regionen för att tillsammans ta sig an dessa gemensamma utmaningar. Utgångspunkten är att jämföra Stockholm-Mälarregionen med regioner som är bättre inom de…

    • Av: Mälardalsrådet

     I dialog för ett klimatsmart byggande

     Malmös nya stadsdel Hyllie ska bli Öresunds klimatsmartaste område och en global förebild. Utbyggnadsområdet kommer att innehålla 9000 bostäder och lika många arbetsplatser. 2500 bostäder är redan detaljplanelagda, inom området Hyllie Allé finns 1700 av dessa. Här skapas en kvartersstad där 14 byggföretag ska bygga med blandade upplåtelsesformer, och med verksamhetslokaler i bottenvåningen främst ut…

     • Av: Malmö stad

      Hyllie som testbädd för framtidens energilösningar

      Energimarknaden och energisystemet i Europa, Norden och Sverige är på väg att förändras. Med mer förnybar energi i form av vind och sol i produktionsmixen, nya sätt att använda energi, t.ex. elbilar, samt nya tekniska lösningar för mer effektiv energianvändning, kommer energilandskapet och villkoren för både konsumenter, distributörer och producenter av energi att bli annorlunda…

      • Av: E.ON

       litteraturspåret 1

       Vi jobbar mitt i strömmen av böcker och texter som publiceras om hållbar stadsutveckling och väljer böckerna för Arkitektur- och designcentrum bibliotek och bokhandel. Nu startar vi litteraturspåret på Hållbar stad och bjuder in dig till en dialog om böcker, båda aktuella om hållbara städer och klassiker som ger perspektiv på staden som fenomen. Den…

       • Av: Arkitektur- och designcentrum

        Materiella minnen och dolda landskap

        Foto: Emma Göransson Hur får platser mening för människor och vad händer när de tappar den, när platser blir obygder, utmarker eller ”icke-platser”? I Stockholms förorter har ofta historiska natur- och kulturlandskap raderats ut, och ett nytt, skenbart ”historielöst” landskap har konstruerats i utstuderade kulturpolitiska syften och med ödesdigra konsekvenser för människor som nu lever…

        • Av: Arkitektur- och designcentrum

         Hållbara städer behöver levande landsbygd

         Alltfler människor på jorden bor i städer och detta är en utveckling som ökar lavinartat. I diskussionen om hållbarhet och stadsutveckling talas det sällan om städernas ursprung och förutsättning: Landsbygden. Alla städer har en gång varit landsbygd. Ofta har boplatser successivt förtätats över tusentals år. I norra Italien i alpdalen Val Camonica såg jag i…

         • Av: Arkitektur- och designcentrum

          Projekt som främjar hållbar stadsutveckling!

          Delegationen för hållbara städer har under åren 2009–2012 tagit emot drygt 350 ansökningar om ekonomiskt stöd till projekt som främjar hållbar stadsutveckling. Ansökningarna speglar en medvetenhet om de komplexa frågor och stora utmaningar som städerna står inför. Här återges en sammantagen bild av vad en hållbar stad är utifrån projektansökningarna de första två åren: Läs…

          • Av: Delegationen för hållbara städer