Bio-konsoler staplar ekosystemtjänster på höjden

Dripp dropp. Mer extremregn är att vänta i och med klimatförändringarna, inte minst i storstäder som Stockholm. Tyvärr är kapaciteten i städernas ledningsnät för dagvatten redan idag ansträngt. Samtidigt hårdgör vi allt mer grönyta för att kunna bygga ikapp bostadsbristen, vilket leder till än mer dagvatten att ta hand om. Utvecklingen har lett till att…

  • Av: URBIO

    Se staden som natur

    Bara inom loppet av några få årtionden har förutsättningarna för livet i staden drastiskt förändrats. Koldioxidutsläpp och klimatförändringar, global befolkningsexplosion och fattigdom, minskning av naturresurser och biologisk mångfald – allt detta påverkar direkt våra livsvillkor. Medierna rapporterar dagligen. Såväl medborgare som politiker och experter är väl medvetna om vad som sker. Trots det är spåren…

    • Av: Movium