Ekosystemtjänster i stadsplanering – inspiration och praktiska tips

Med alltmer tätbebyggda städer är behovet av att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och levande städer. Projektet C/O City har bidragit till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och lyfta fram ekologiska, social och ekonomiska värden som naturen tillför staden. Här kan du ladda…

 • Av: C/O City

  Stort intresse för konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”

  Runt 300 personer fyllde plenum när miljöminister Karolina Skog inledningstalade och invigde konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Under dagen presenterades resultat, verktyg och  mångfunktionella lösningar som möjliggör ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Konferensen arrangerades av parterna inom C/O City, Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova.

  • Av: C/O City

   Det är dags att nyttja Tidsvakanser och förädla Ytvakanser!

   Bara genom att utnyttja ytor och platser mer effektivt kan vi skapa ett mer hållbart samhälle. Det skriver Robin Rushdi, hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fasitgheter AB, som introducerar begreppen tidsvakanser och ytvakanser för att synliggöra möjligheterna. Fastighetsbranschen fokuserar idag på projektutveckling och nyproduktion. Vi pratar om energieffektiva och miljöcertifierade hus. Vi bygger ut våra städer och tar…

   • Av: Robin Rushdi

    Brandskydd och gröna taklösningar

    Under hösten 2017 har C/O City arrangerat flera frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand samt värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi att publicera filmerna av dessa presentationer.

    • Av: C/O City

     Gröna takhandboken – en vägledning och handbok

      Under hösten 2017 har C/O City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi kommer att publicera ett urval  av de filmade presentationerna. Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som…

     • Av: C/O City

      Gröna tak – hur gör man? Två handböcker och en vägledning ute nu!

      Förtätning kan visserligen minska exploateringstrycket på omgivande jordbruksmark, men en tätare stad innebär även en ökad konkurrens om utrymmet. Gröna tak, om de konstrueras på rätt sätt och med ätt sorts kunskap, kan bli en del av lösningen. Men det är viktigt att det blir rätt! Bristande kompetens i något led kan skapa stora brister i slutresultatet.

      • Av: C/O City

       Frukostseminarium: Erfarenheter av gröna tak i praktiken

       Kunskapsutvecklingen kring gröna tak går framåt och nya erfarenheter hjälper oss se till att framtidens gröna tak är hållbara och fyller våra behov. Men, ofta finns det frågor kring kvalitetssäkring, fuktsäkerhet och brandskydd som associeras med byggnation av gröna tak. Tid: 08.30-10.00. Frukost från 08.00. Anmälan: Anmälan till Erfarenheter av gröna tak i praktiken  För att diskutera dessa frågor…

       • Av: C/O City

        Brandsäkerhet – en het fråga för gröna tak

        Ett grönt tak, täckt av växtlighet, ger många fördelar för både själva huset och för dess omgivning. För att kunna skapa den här typen av hållbara lösningar krävs det däremot att de inte äventyrar andra viktiga funktioner. Regelverk och riktlinjer måste helt enkelt ses över. Tre av samhällets största kommande utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald…

        • Av: C/O City

         Nu blommar taken – välkommen på frukostseminarium!

         Tid: 08.30-10.00 (frukost från 08.00) Anmälan: Anmäl dig här (seminariet är kostnadsfritt) Det finns en mångfald av vad ett grönt tak kan vara och vilka funktioner det kan fylla. För att visa upp detta har fastighetskontoret och miljöförvaltningen, i samarbete med en rad leverantörer av gröna tak, placerat demonstrationsbäddar av gröna tak på gården till Tekniska…

         • Av: C/O City