Hur ska man bäst värdera urbana träd?

Johan Östberg instruerar hur Alnarpsmodellen för trädvärdering ska användas. Foto: Göran Nilsson I våras publicerades Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, en modell med ambition att svara på frågan och på så vis fungera på nationell nivå för ekonomisk värdering av park- och gatuträd. Modellen är framtagen av Johan Östberg och Anders Kristoffersson, SLU…

  • Av: Movium

    Så möbleras en arboretumallé

    Enträget arbetar de åt oss i det tysta. De skapar rumsligheter med trivsamt mikroklimat, de renar luften, dämpar buller, kyler vid värmeböljor, tar upp dagvatten, förmedlar årstidernas växlingar och länkar samman stadens ekologiska spridningszoner. Det handlar om det multifunktionella stadsbyggnadselementet gatuträd. Utan att vi kanske tänker på det ger dessa vedbildande växter en mängd ekosystemtjänster…

    • Av: URBIO