Så fungerar kollektivtrafiken i Uddevalla

Resenärerna upplever resecentrum som en otrygg plats och de som fattar beslut om kollektivtrafiken saknar egen erfarenhet av Uddevallas kollektiva transportlösningar. Forskare från K2 har genom samtal med beslutsfattare och resenärer studerat Uddevallas kollektivtrafik. En viktig erfarenhet från dessa samtal är att Uddevallas utmaningar skiljer sig från de trafikutmaningar större städer brottas med. I den…

 • Av: K2

  International Transdisciplinarity Conference 2019 - Joining Forces for Change

  Our societies are facing critical points in their development, where large challenges are becoming increasingly difficult to handle. Numerous conflicts and complexities are surfacing – to which we can see societies responding with fragmentation, intolerance and exclusion. Date: 10-13 September 2019 Location: Gothenburg, Sweden More information and registration: www.transdisciplinarity.ch/itd2019 One way to address such developments…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Äldre upplever goda transportmöjligheter

   De flesta äldre i Sveriges storstadsregioner upplever att de har god tillgång till transportmöjligheter, det visar aktuell forskning från K2. K2s Jean Ryan har studerat i vilken utsträckning äldre i Malmö, Göteborg och Stockholm kan genomföra de aktiviteter de önskar i sin vardag och om de upplever att de har tillgång till de transportmöjligheter de…

   • Av: K2

    Workshop: Ta chansen att tycka till om nästa forskningspolitiska proposition

    Forsknings- och innovationsfrågorna behandlas vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. IQ Samhällsbyggnad samordnar för tredje gången ett sektorsgemensamt inspel till den proposition som förväntas komma hösten 2020. Tid: kl 13.00-16.30 Mer information och anmälan till workshopen Att lämna inspel till propositionerna är ett bra tillfälle att lyfta fram vad sektorn…

    • Av: IQ Samhällsbyggnad

     Workshop: Ta chansen att tycka till om nästa forskningspolitiska proposition

     Forsknings- och innovationsfrågorna behandlas vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. IQ Samhällsbyggnad samordnar för tredje gången ett sektorsgemensamt inspel till den proposition som förväntas komma hösten 2020. Tid: kl 13.00-16.30 i Ljusgården Mer information och anmälan till workshopen Att lämna inspel till propositionerna är ett bra tillfälle att lyfta fram…

     • Av: IQ Samhällsbyggnad

      Drönare som en del av den smarta hållbara staden

      Urban ICT Arena och IQ Samhällsbyggnad genomför med finansiering från Vinnova en förstudie till en öppen testbädd – Urban Drone Testbed – som skapar förutsättningar för en ny typ av infrastruktur i luftrummet. Användningen av drönare ökar över hela världen och Sverige är inget undantag. Med hjälp av den snabbt framväxande drönartekniken kan nya tjänster…

      • Av: IQ Samhällsbyggnad

       Hållbar stadsutveckling och smarta städer

       NordForsk, Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten och Norges forskningsråd är finansierande organisationer för forskningsprogrammet Sustainable Urban Development and Smart Cities. Utlysningen har en budget på 50 miljoner norska kronor och sista ansökningsdag är 4 juni 2019. Utlysningen avser att stödja fyra forskningsprojekt med maximalt 12,5 miljoner norska kronor och med en varaktighet på upp till…

       • Av: Nordforsk

        K2 satsar 45 miljoner på ny kollektivtrafikforskning

        Nu inleds arbetet med att definiera nästa generations forskningsprojekt inom K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 satsar ca 45 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning med koppling till en ny forskningsinriktningen för perioden 2020-2024. Inriktningen pekar ut fem prioriterade forskningsområden som på olika sätt behandlar kollektivtrafik som medel för hållbara städer och regioner. Områdena handlar…

        • Av: K2

         Från forskning till praktik – metoder och verktyg

         Formas utlyser totalt 20 miljoner under 2019–2020 för projekt som utvecklar metoder och verktyg för att omsätta forskningsresultat till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Finansiering kan sökas för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Utlysningen öppnar preliminärt den 7 februari 2019 och stänger preliminärt den 2 april 2019. Beslut…

         • Av: Formas

          Urban Research: Wicked problems or wicked solutions? Sustainability–differently

          Obtaining functional and inclusive societal organization is not a simple matter of ‘doing it’ by subscribing to winning formulae as there are many choices to be made in the process. Given that conceptual frameworks always guide thoughts, judgments and actions, how we relate to ‘sustainability’ specifically becomes relevant if we aim to achieve a more…

          • Av: Mistra Urban Futures