Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla

Ansök nu

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Alla samhällen, i såväl städer som på landsbygden, står idag inför många utmaningar för att kunna ställa om till att bli mer…

 • Av: Formas

  Hållbar stadsutveckling och smarta städer

  Ansök nu

  NordForsk, Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten och Norges forskningsråd är finansierande organisationer för forskningsprogrammet Sustainable Urban Development and Smart Cities. Utlysningen har en budget på 50 miljoner norska kronor och sista ansökningsdag är 4 juni 2019. Utlysningen avser att stödja fyra forskningsprojekt med maximalt 12,5 miljoner norska kronor och med en varaktighet på upp till…

  • Av: Sök Finansiering

   K2 satsar 45 miljoner på ny kollektivtrafikforskning

   Nu inleds arbetet med att definiera nästa generations forskningsprojekt inom K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 satsar ca 45 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning med koppling till en ny forskningsinriktningen för perioden 2020-2024. Inriktningen pekar ut fem prioriterade forskningsområden som på olika sätt behandlar kollektivtrafik som medel för hållbara städer och regioner. Områdena handlar…

   • Av: K2

    Från forskning till praktik – metoder och verktyg

    Formas utlyser totalt 20 miljoner under 2019–2020 för projekt som utvecklar metoder och verktyg för att omsätta forskningsresultat till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Finansiering kan sökas för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Utlysningen öppnar preliminärt den 7 februari 2019 och stänger preliminärt den 2 april 2019. Beslut…

    • Av: Formas

     Urban Research: Wicked problems or wicked solutions? Sustainability–differently

     Obtaining functional and inclusive societal organization is not a simple matter of ‘doing it’ by subscribing to winning formulae as there are many choices to be made in the process. Given that conceptual frameworks always guide thoughts, judgments and actions, how we relate to ‘sustainability’ specifically becomes relevant if we aim to achieve a more…

     • Av: Mistra Urban Futures

      Forskningssamarbete – viktigt arv efter Vision Älvstaden

      Globala nyckelfrågor som klimatförändringar, politisk instabilitet och världsekonomi, och dess följder, spelade stor roll när Vision Älvstaden togs fram. Göteborgs Stad lyfter fram vikten av att samarbeta med forskare. När Älvstaden - Nordens största stadsutvecklingsprojekt - och Frihamnen projekterades stod de inblandade aktörerna inför en rad utmaningar, som exempelvis klimatförändringarna. Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida…

      • Av: Mistra Urban Futures

       Rådet för hållbara städer: Åtgärder 2018

       Idag lämnade Rådet för hållbara städer över sin åtgärdslista för 2018 till regeringen. Forskning, kunskap, samverkan och det lokala perspektivet står i fokus för rådets planerade arbete framöver. I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet, bestående av tio myndigheter samt av en representant för kommunerna, ska fungera som ett stöd i genomförandet…

       • Av: Rådet för hållbara städer

        Tillsammans för ny kunskap

        Vad händer när människor som arbetar med komplexa urbana problem på daglig basis och forskare som belyser sådana utmaningar i sina doktorandstudier får studera tillsammans och lära av varandra? Alexandra Westin och Lisa Örberg är två som vet, tack vare Mistra Urban Futures öppna forskarskola.  Alexandra Westin, forskare på Chalmers och Lisa Örberg, projektledare på…

        • Av: Mistra Urban Futures

         ”Amiralsstaden från början till slut”

         Sedan i höstas följer Alicia Smedberg, doktorand vid Malmö universitet, Amiralsstaden som en del av hennes avhandlingsarbete: – Jag hoppas kunna följa Amiralsstaden från början till slut. Det kommer nog vara en av mina större fallstudier. Alicia Smedberg har en bakgrund som grafisk designer och har sedan tidigare bedrivit forskning om designmetodik i Skottland, där…

         • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

          Joint Innovation Action – Making Cities Work

          Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe.  Satsningen vänder sig till projekt som löser en konkret urban utmaning genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och livskraftiga städer. Vem kan söka? Svenska städer,…

          • Av: Energimyndigheten, Vinnova