De tillfälliga parkernas tid är här!

Vi behöver flera olika sorters grönska i staden. Stora lummiga parker och storslagna naturområden kan blandas med det småskaliga. Pallkragarna, blomlådorna och de gröna väggarna bidrar också till vår upplevelse av en naturskön stad. Just nu står Stockholms minsta park att finna i den korsning där Götgatan möter Åsögatan. Kanske är fenomenet pop-up park här…

 • Av: Omvärld

  Politiskt centrumengagemang efterlyses

  Nyligen släppte vi från Fastighetsägarna en rapport som visar hur klimatet för fastighetsföretagande ser ut i 20 kommuner runt omkring i Sverige. Nu har denna studie följts upp av en specialanalys med fokus på stadskärnornas konkurrenskraft och centrumsamarbetets styrka. Förhållandet mellan dessa faktorer kan tyckas självklart men lämnas förvånansvärt ofta åt slumpen. Ett innerstadscentrum konkurrerar…

  • Av: Fastighetsägarna

   Citytrenden talar för staden

   Tiderna förändras. Ibland blir gamla idéer nya, pendeln slår tillbaka. Många av stadens företeelser kommer tillbaka, återanvänds eller försvinner över tiden. Staden förändras. En grundfunktion för staden har ju alltid varit funktionen som en central punkt för all kollektivtrafik. Detta har ju gjort att handeln haft en given plats i city. Sedan kom handelns strukturförändringar…

   • Av: Fastighetsägarna

    När samverkan blir envägskommunikation

    Samverkan och stadsutveckling debatteras ofta, diskussionen förs i många orter och städer. Detta är ett generellt problem och alls inte specifikt någon stad. Men väl värt att debattera ändå. Att jobba med orts- och stadsutveckling där många aktörer är inblandade är komplicerat och kräver en tydlig och målinriktad processledning. Alla aktörer, fastighetsägare, kommun och stadens…

    • Av: Fastighetsägarna

     People, Planet, Profit

     Jag har idag haft två spännande möten som från helt olika perspektiv belyst frågan om fastighetsbranschens samhällsansvar. Först var det ett möte arrangerat av Fastighetsägarna MittNord där vi diskuterade hållbara attraktiva städer och bostadssocialt ansvar. Jag hävdade att etik och miljöhänsyn framöver kommer att vara rena hygienfaktorer för fastighetsföretag medan det finns konkurrensfördelar att vinna…

     • Av: Fastighetsägarna

      Nytänk kring våra städers samverkansorganisationer krävs inför framtiden

      Förutsättningarna för stadens utveckling har förändrats över tiden. När vi först började bygga samverkansorganisationer för att utveckla staden för ett par decennier sedan, var det med ett fokus på evenemang. Det räckte att blåsa ballonger och ställa ut karuseller på gator och torg för att skapa intresse för ett besök i staden. I dag har…

      • Av: Fastighetsägarna

       Gott ledarskap – en förutsättning för den hållbara staden

       Stadsutveckling kräver samverkan, inte bara mellan olika aktörer, utan samspel mellan människor. När staden inte utvecklas åt rätt håll beror det sannolikt inte främst på omvärldsfaktorer utan på mänskliga faktorer. Vi har inte lyckats samverka eller skapa ett ledarskap som kan hantera dessa komplexa frågor. Delegationen för hållbara städer skriver i en nyligen utgiven offentlig…

       • Av: Fastighetsägarna

        Stadens hjärta kan inte ligga externt

        Ingen stad kan i förlängningen överleva utan sin stadskärna. Det kan låta självklart men det är ofta som detta glöms bort när man från kommunalt håll bjuder in till vidlyftiga handelsetableringar utmed trafiklederna i städernas utkanter. Vi ser idag många exempel på detta, inte minst utmed Västkusten där norska turistpengar hägrar. Nya arbetstillfällen och ökad…

        • Av: Fastighetsägarna

         Idétävling för ett hållbart Stockholm

         Stockholm växer med motsvarande två busslaster människor varje dag! Stockholm växer, oavsett man vill eller ej. Den viktiga frågan blir då hur vi som verkar i staden kan bistå för att Stockholm ska utvecklas på bästa sätt? Stockholm måste vara en stad för alla – såväl i dag som i framtiden. Studenterna är en viktig…

         • Av: Fastighetsägarna