Ökat fokus på människors beteende i bostäder kan ge energivinster

På 70-talsområdet Linero i Lund renoveras och energieffektiviseras flerfamiljsbostäder som en del i EU-projektet Cityfied. Parallellt löper det tvärvetenskapliga forskningsprojektet PEIRE där människorna i bostäderna står i fokus. Syftet är att få en bättre förståelse för hur de boende påverkar inomhusmiljön och energianvändningen i husen. Resultaten tyder på att det finns betydande energibesparingar att göra…

 • Av: Lunds kommun

  Renoveringsdagen 2019

  Den sjätte Renoveringsdagen fokuserar på genomförda renoveringsprojekt. 2019 samordnar Nationellt Renoveringscentrum konferensen med EU-projektet Cityfied som i Sverige drivs av IVL Svenska miljöinstitutet, LKF, Kraftringen och Lunds kommun. Anmälan och mer information Program 27 mars 9.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-10.10 Inledning 10.10-11.30  Boverket, Energimyndigheten, Lunds kommun 11.30-12.30 Lunch 12.30-14.30 Bostadsbolagen/hyresgästföreningen presenterar renoveringsprojekt Effektproblematiken Översiktlig presentationer av projekten…

  • Av: Nationellt renoveringscentrum & Lunds kommun

   Webinarium om fjärrvärme i låg temperatur: COOL DH Innovation

   På Brunnshög i Lund bygger Kraftringen världens största nät för fjärrvärme med låg temperatur. Delta på ett webinarium och ta del av erfarenheter från projektet. Tid: 11.00-12.00 Länk till webinarie och mer information Lunds satsning på fjärrvärme med låg temperatur är en del av EU-projektet COOL DH, där även aktörer i danska Høje-Taastrup deltar. Deltagarna…

   • Av: Lunds kommun

    Design för energieffektiv vardag

    Energimyndigheten välkomnar sökande i den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. I denna utlysning välkomnas projektförslag som kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster. Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt. Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och stänger den 16 januari 2019. Hur…

    • Av: Energimyndigheten & SVID

     Besökare från hela Europa drar lärdomar av projektet Cityfied i Lund

     Under två varma dagar i maj så fick Lund besök av deltagare från flera europeiska städer och forskningsinstitut. Syftet med besöket var att ta del av det renoverings- och energieffektiviseringsarbete som genomförts i Lund inom EU-projektet Cityfied. Representanter från Turkiet, Spanien, Tyskland, Italien, Portugal och Sverige deltog i det studiebesök som arrangerades på Linero i…

     • Av: Lunds kommun

      Lund utvecklar fjärrvärme för hållbara städer

      I Lund samt i danska Høje-Taastrup pågår sedan oktober 2017 EU-projektet COOL DH. Inom ramarna för COOL DH ska deltagarna utveckla, demonstrera, utvärdera och sprida tekniska lösningar för fjärrvärme med låg temperatur. Syftet är att bidra till mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning som passar i hållbara städer. I Lund är det stadsdelen Brunnshög som…

      • Av: Lunds kommun

       Integrering av energi- och klimataspekter

       Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till att öka kunskapen och kapaciteten att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering eller offentlig upphandling. Stödet kan sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå. Energimyndigheten…

       • Av: Energimyndigheten

        Seminarium och studiebesök till Cityfied i Lund

        Cityfied välkomnar svenska städer och fastighetsbolag till studiebesök och seminarium den 30 - 31 maj. Anmälan: Anmäl dig via mejl cities-cityfied@ivl.se senast 21 maj. Ange: Antal personer (max 2 per organisation), Organisation, Namn på deltagare, Specialkost, Vilka dagar du deltar. Dagarna riktar sig till miljö-, energi-, klimat- och fastighetsstrateger som är intresserade av lösningar för energieffektivisering-…

        • Av: Lunds kommun

         Hållbart projekt i Lund får pris Smart 50 Awards till Cityfied

         EU-projektet Cityfied, med stadsdelen Linero i Lund som en av tre demoplatser, har tilldelats Smart 50 Awards som ett ledande internationellt exempel för smarta städer. Projektet testar, visar upp och sprider lösningar för renovering och energieffektivisering av befintliga stadsdelar. Cityfied går nu in på sitt sista år med goda resultat i sikte. Det EU-finansierade projektet…

         • Av: Lunds kommun

          Energivärlden: Tema vind

          Fokus för årets program är målet om ett 100 procent förnybart elsystem. Med temat vind undersöker vi vindkraftens roll i energiomställningen. Energimyndighetens nya konferens är forumet för dig som vill följa utvecklingen på energiområdet. Tid: 29 maj 08.30-18.00, 30 maj 09.00-12.00 Anmälan: Anmäl dig här Fullständigt program: Energivärlden: tema – vind Vilka är möjligheterna och utmaningarna,…

          • Av: Energimyndigheten