Webinarium om fjärrvärme i låg temperatur: COOL DH Innovation

På Brunnshög i Lund bygger Kraftringen världens största nät för fjärrvärme med låg temperatur. Delta på ett webinarium och ta del av erfarenheter från projektet. Tid: 11.00-12.00 Länk till webinarie och mer information Lunds satsning på fjärrvärme med låg temperatur är en del av EU-projektet COOL DH, där även aktörer i danska Høje-Taastrup deltar. Deltagarna…

 • Av: Lunds kommun

  Design för energieffektiv vardag

  Ansök nu

  Energimyndigheten välkomnar sökande i den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. I denna utlysning välkomnas projektförslag som kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster. Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt. Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och stänger den 16 januari 2019. Hur…

  • Av: Energimyndigheten & SVID

   Besökare från hela Europa drar lärdomar av projektet Cityfied i Lund

   Under två varma dagar i maj så fick Lund besök av deltagare från flera europeiska städer och forskningsinstitut. Syftet med besöket var att ta del av det renoverings- och energieffektiviseringsarbete som genomförts i Lund inom EU-projektet Cityfied. Representanter från Turkiet, Spanien, Tyskland, Italien, Portugal och Sverige deltog i det studiebesök som arrangerades på Linero i…

   • Av: Lunds kommun

    Lund utvecklar fjärrvärme för hållbara städer

    I Lund samt i danska Høje-Taastrup pågår sedan oktober 2017 EU-projektet COOL DH. Inom ramarna för COOL DH ska deltagarna utveckla, demonstrera, utvärdera och sprida tekniska lösningar för fjärrvärme med låg temperatur. Syftet är att bidra till mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning som passar i hållbara städer. I Lund är det stadsdelen Brunnshög som…

    • Av: Lunds kommun

     Integrering av energi- och klimataspekter

     Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till att öka kunskapen och kapaciteten att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering eller offentlig upphandling. Stödet kan sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå. Energimyndigheten…

     • Av: Energimyndigheten

      Seminarium och studiebesök till Cityfied i Lund

      Cityfied välkomnar svenska städer och fastighetsbolag till studiebesök och seminarium den 30 - 31 maj. Anmälan: Anmäl dig via mejl cities-cityfied@ivl.se senast 21 maj. Ange: Antal personer (max 2 per organisation), Organisation, Namn på deltagare, Specialkost, Vilka dagar du deltar. Dagarna riktar sig till miljö-, energi-, klimat- och fastighetsstrateger som är intresserade av lösningar för energieffektivisering-…

      • Av: Lunds kommun

       Hållbart projekt i Lund får pris Smart 50 Awards till Cityfied

       EU-projektet Cityfied, med stadsdelen Linero i Lund som en av tre demoplatser, har tilldelats Smart 50 Awards som ett ledande internationellt exempel för smarta städer. Projektet testar, visar upp och sprider lösningar för renovering och energieffektivisering av befintliga stadsdelar. Cityfied går nu in på sitt sista år med goda resultat i sikte. Det EU-finansierade projektet…

       • Av: Lunds kommun

        Energivärlden: Tema vind

        Fokus för årets program är målet om ett 100 procent förnybart elsystem. Med temat vind undersöker vi vindkraftens roll i energiomställningen. Energimyndighetens nya konferens är forumet för dig som vill följa utvecklingen på energiområdet. Tid: 29 maj 08.30-18.00, 30 maj 09.00-12.00 Anmälan: Anmäl dig här Fullständigt program: Energivärlden: tema – vind Vilka är möjligheterna och utmaningarna,…

        • Av: Energimyndigheten

         Kombination av fjärrvärme, bergvärme och sol sparar miljö och pengar

         Bostadsrättsföreningen Haga i Solna sparar 100 000 kronor om året med hjälp av nytt helhetskoncept för el och värme för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare HSB:s bostadsrättförening Haga i Solna har sedan tidigare laddstolpar installerade i garaget och ville nu ha en helhetslösning som var hållbar, energieffektiv och anpassad efter föreningens behov. Nyligen tecknade föreningen ett 10-årigt avtal…

         • Av: Energi för hållbara städer

          ERA-Net Smart Grids plus

          Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe. Sök stöd för erfarenhetsutbyte kring smarta energilösningar!

          • Av: Energimyndigheten