Besökare från hela Europa drar lärdomar av projektet Cityfied i Lund

Under två varma dagar i maj så fick Lund besök av deltagare från flera europeiska städer och forskningsinstitut. Syftet med besöket var att ta del av det renoverings- och energieffektiviseringsarbete som genomförts i Lund inom EU-projektet Cityfied. Representanter från Turkiet, Spanien, Tyskland, Italien, Portugal och Sverige deltog i det studiebesök som arrangerades på Linero i…

 • Av: Lunds kommun

  Lund utvecklar fjärrvärme för hållbara städer

  I Lund samt i danska Høje-Taastrup pågår sedan oktober 2017 EU-projektet COOL DH. Inom ramarna för COOL DH ska deltagarna utveckla, demonstrera, utvärdera och sprida tekniska lösningar för fjärrvärme med låg temperatur. Syftet är att bidra till mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning som passar i hållbara städer. I Lund är det stadsdelen Brunnshög som…

  • Av: Lunds kommun

   Integrering av energi- och klimataspekter

   Ansök nu

   Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till att öka kunskapen och kapaciteten att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering eller offentlig upphandling. Stödet kan sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå. Energimyndigheten…

   • Av: Energimyndigheten

    Seminarium och studiebesök till Cityfied i Lund

    Cityfied välkomnar svenska städer och fastighetsbolag till studiebesök och seminarium den 30 - 31 maj. Anmälan: Anmäl dig via mejl cities-cityfied@ivl.se senast 21 maj. Ange: Antal personer (max 2 per organisation), Organisation, Namn på deltagare, Specialkost, Vilka dagar du deltar. Dagarna riktar sig till miljö-, energi-, klimat- och fastighetsstrateger som är intresserade av lösningar för energieffektivisering-…

    • Av: Lunds kommun

     Hållbart projekt i Lund får pris Smart 50 Awards till Cityfied

     EU-projektet Cityfied, med stadsdelen Linero i Lund som en av tre demoplatser, har tilldelats Smart 50 Awards som ett ledande internationellt exempel för smarta städer. Projektet testar, visar upp och sprider lösningar för renovering och energieffektivisering av befintliga stadsdelar. Cityfied går nu in på sitt sista år med goda resultat i sikte. Det EU-finansierade projektet…

     • Av: Lunds kommun

      Energivärlden: Tema vind

      Fokus för årets program är målet om ett 100 procent förnybart elsystem. Med temat vind undersöker vi vindkraftens roll i energiomställningen. Energimyndighetens nya konferens är forumet för dig som vill följa utvecklingen på energiområdet. Tid: 29 maj 08.30-18.00, 30 maj 09.00-12.00 Anmälan: Anmäl dig här Fullständigt program: Energivärlden: tema – vind Vilka är möjligheterna och utmaningarna,…

      • Av: Energimyndigheten

       Kombination av fjärrvärme, bergvärme och sol sparar miljö och pengar

       Bostadsrättsföreningen Haga i Solna sparar 100 000 kronor om året med hjälp av nytt helhetskoncept för el och värme för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare HSB:s bostadsrättförening Haga i Solna har sedan tidigare laddstolpar installerade i garaget och ville nu ha en helhetslösning som var hållbar, energieffektiv och anpassad efter föreningens behov. Nyligen tecknade föreningen ett 10-årigt avtal…

       • Av: Energi för hållbara städer

        ERA-Net Smart Grids plus

        Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe. Sök stöd för erfarenhetsutbyte kring smarta energilösningar!

        • Av: Energimyndigheten

         Strategier för energi- och klimatmålen Kom med synpunkter!

         Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering! Enligt en blocköverskridande överenskommelse ska Sverige 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. För att nå ett sådant mål krävs omställning inom en rad olika delar av samhället. Energimyndigheten har nu fått i…

         • Av: Energimyndigheten

          Solcellerna intar Malmös tak

          I slutet av mars 2017 lanserade stadsbyggnadskontoret i Malmö en miljöbyggstrategi. Den förmedlas via en färsk hemsida, som bland annat ska underlätta för Malmöbor att installera solceller på sina hus. – Det blir allt vanligare med solcellsanläggningar i Malmö. Det är verkligen en uppåtgående trend. Framför allt i nybyggnation men också hos bostadsrättsföreningar och villaägare,…

          • Av: Malmö stad