Aldrig fel med el? Hur gröna är elfordon egentligen?

Hur energiproduktionen i världen går till spelar en viktig roll i att skapa miljövänliga transporter. Elbilar och elbussar kan bli en viktiga delar i framtida koldioxidsnåla transportsystem, om elen är förnybar det vill säga.

  • Av: Hållbar Stad