Ekosystemtjänster i stadsplanering – inspiration och praktiska tips

Med alltmer tätbebyggda städer är behovet av att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och levande städer. Projektet C/O City har bidragit till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och lyfta fram ekologiska, social och ekonomiska värden som naturen tillför staden. Här kan du ladda…

 • Av: C/O City

  Ny metod lyfter fram grönskans betydelse för staden Gratis handbok finns att ladda ned!

  Trots grönskans betydelse för hälsa och miljö har förtätningen av svenska städer under de senaste decennierna lett till att grönskan minskat i våra städer. En grupp forskare har därför, tillsammans med tjänstemän och praktiker, tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas. Resultaten från forskningsprojektet i sin helhet…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Grönstruktur –  från passivt pynt till en aktiv komponent i stadsplaneringen.

   Christinas Wikberger, projektledare för C/O City, presenterar projektet som startade redan 2011 och formaliserades med en beviljad Vinnovaansökan 2012. Under åren har flera viktiga milstolpar passerats och tongivande aktörer som Naturvårdsverket och Boverket har nu ekosystemtjänster på sin agenda. C/O Citys arbete tar avstamp i utmaningar som urbanisering, klimatförändringar och försämrade ekosystem. Målet med projektet…

   • Av: C/O City

    Gröna lösningar och mångfunktionella ytor Staffan Lorentz och Joakim Tiséus på konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”

    Staffan Lorentz, Stockholms stad och projektchef för Norra Djurgårdsstaden och Joakim Tiséus, avdelningschef för Samhällsutveckling på Vinnova var två av huvudtalarna vid konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Staffan berättade om strategin Låt naturen göra jobbet som ska bidra till att stadsdelen blir grönskande och att utomhusmiljön är klimatanpassad. Strategin bygger på fyra principer; mångfunktionella…

    • Av: C/O City

     Stort intresse för konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”

     Runt 300 personer fyllde plenum när miljöminister Karolina Skog inledningstalade och invigde konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Under dagen presenterades resultat, verktyg och  mångfunktionella lösningar som möjliggör ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Konferensen arrangerades av parterna inom C/O City, Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova.

     • Av: C/O City

      Gröna takhandboken – en vägledning och handbok

       Under hösten 2017 har C/O City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi kommer att publicera ett urval  av de filmade presentationerna. Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som…

      • Av: C/O City

       Den urbana grönskans betydelse för hälsa och välbefinnande

       Vi förstår instinktivt att grönska i staden är bra, men varför? Nu finns det bevis för grönskans värden, verktyg för att analysera och beräkna samt modeller att implementera i praktiken. Tankesmedjan Movium vid SLU arrangerar tillsammans med Ekologigruppen och SLU Alnarp en konferens den 30 november 2017. Under konferensen erbjuds kunskap och argument – hårda…

       • Av: Movium och Ekologigruppen

        "Vår tids stora möjlighet att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer" 5 snabba frågor till Christina Wikberger

        17 november arrangerar parterna inom C/O City tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket konferensen Gröna lösningar skapar levande städer. Miljöminister Karolina Skog inleder konferensen och talar om regeringens storsatsning på ekosystemtjänster som en viktig del för att bygga hållbara städer. Här berättar Christina Wikberger, projektledare för C/O City om konferensen.

        • Av: C/O City

         Stadens ekosystemtjänster

         Ekosystemtjänsterna delas vanligtvis in i fyra kategorier som anger vilken form av tjänst de levererar*. I det här inlägget beskriver vi kortfattat indelningen och vilka ekosystemtjänster som respektive kategori tillhandahåller. Då naturområden levererar flera ekosystemtjänster är det svårt att göra en exakt kategoriindelning. Kategoriseringen är ändå viktig för att synliggöra olika ekosystemtjänster och bidra till…

         • Av: C/O City

          Gröna lösningar skapar levande städer

          Välkommen till en konferens om verktyg för urbana ekosystemtjänster! Tid: 09.00-16.00 Program och anmälan till konferensen Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer. Kom och inspireras, träffa aktörer från hela samhällsbyggnadskedjan och ta del av…

          • Av: C/O City, Boverket, Naturvårdsverket