Naturkonservatet Gamla Vega – en konstnärlig räddningsaktion i Haninge

foto: Roland Ljungberg Söndagen 19e maj utfördes den första fasen i det konstnärliga projektet Naturkonservatet Gamla Vega i Haninge kommun, söder om Stockholm. Projektet är riktat mot den nya stadskärnan Vegastaden i Haninge kommun söder om Stockholm. Det är en konkret och konstnärligt gestaltad civilisationskritik med arbetsmetoder hämtade från arkeologi och ekoaktivism. Städer förtätas ständigt…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

    Naturkulturlandskap – nytt begrepp som politisk handling

    Foto: Emma Göransson Bildtext: Refugium. Platsspecifik installation, Järvnäset, Jämtland av Emma Göransson & Roland Ljungberg. Det finns inget ”naturligt” landskap (Hughes 2007). All miljö är på något sätt påverkad av människan. Begreppet natur kanske egentligen inte är funktionellt, eftersom det inbegriper sin motsats, kultur? Feministiska forskare har kopplat synsättet till en patriarkal världsbild (Mack-Canty 2004).…

    • Av: Arkitektur- och designcentrum