Delad data, världens smartaste stad och digitaliseringens koppling till Agenda 2030

Under Innovationsplattform hållbara Stockholms temadag om digitalisering lyftes både utmaningar och möjligheter med digitaliseringsprocessen. Claus Popp Larsen från Rise, Claes Johannesson från Stockholms stad samt Thomas Bergendorff från Vinnova talade om delad data, om hur Stockholm ska bli världens smartaste stad samt hur digitaliseringen kan bidra i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Claus Popp Larsen, Head…

 • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

  Organisation och ledarskapsfokus - vår resa, våra erfarenheter

  Under Innovationsplattform hållbara Stockholms temadag om digitalisering lyftes möjligheter och utmaningar kopplade till ledarskap och organisation. Här hittar du föreläsningarna där Marie Larsson, avdelningschef för kvalitet och förnyelse, Skellefteå kommun, Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på SWECO och Petra Dalunde, programchef, Urban ICT Arena berättar om sina erfarenheter. För att lyckas med digitalisering krävs att ledningen har en vision…

  • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

   Fullsatt vid Innovationsplattform hållbara Stockholms digitaliseringsdag Generaldirektören för Myndigheten för digital förvaltning inledningstalade vid temadag om digitalisering!

   Samverkan, ledarskap och organisation var den röda tråden i den temadag om digitalisering som Innovationsplattform hållbara Stockholm arrangerade under hösten. Vid mötet föreläste Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning samt personer från kommuner, företag, universitet och testarenor.

   • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

    Stad och land – konkurrens eller komplement?

    Tillväxtverket bjuder tillsammans med Entreprenörskapsforum och Östersunds kommun in till ett seminarium om relationen och möjligheterna till samverkan mellan staden och landsbygden. Anmälan och mer information Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden…

    • Av: Tillväxtverket, Entreprenörskapsforum & Östersunds kommun

     Temadag om digitalisering – Generaldirektören på Myndigheten för digital förvaltning bland de medverkande

     Hur kan kommuner driva på digitaliseringen för att främja hållbar stadsutveckling? Den här temadagen har fokus på organisation, ledarskap och hur kommuner kan arbeta för att främja digitalisering som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Tid: 09.00-15.30 Anmäl dig till seminariet Mötet riktar sig till samhällsplanerare, IT- och HR-strateger från offentlig förvaltning och forskare inom området. Program 09.00…

     • Av: Stockholms stad

      Smarta städer kräver smarta och modiga människor

      Vad är en smart stad? På den frågan finns det säkert lika många svar som det finns människor. När jag tänker på smarta städer är det samhällen som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Den…

      • Av: IQ Samhällsbyggnad

       Stadsbyggnadsdagarna 2018

       Under Stadsbyggnadsdagen 2018 utforskar vi tiden, hur vi använder den och hur den påverkar vårt sätt att bygga samhället. Anmälan och mer information Stadsbyggnad rör sig över olika tidsperspektiv och kräver ett förhållningssätt som, utan att tappa greppet om samtiden, spänner långt tillbaka och samtidigt blickar framåt. En hållbar stad behöver fungera lika bra idag…

       • Av: Upplands-Väsby kommun

        Bidra till ett transporteffektivt samhälle

        Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan…

        • Av: Energimyndigheten

         Tillväxtskapande samhällsplanering

         Arbetar ni med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för projekt som ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen. Samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den…

         • Av: Tillväxtverket

          Arbeta smart inom planering & byggande 2018

          För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige och Lantmäteriet konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018. Tid: Programstart kl 10.00 dag 1, slut kl 16.00 dag 2. Anmälan: Öppnar i februari. För uppdaterad information, se Geoforums hemsida Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom…

          • Av: Geoforum Sverige och Lantmäteriet