Oändliga möjligheter med BIM

En digital tvilling till Kiruna kan skapas med BIM- och GIS-teknik. Den kan användas som en gestaltning av det nya Kiruna. I februari arrangerade Kiruna Sustainability Center en introduktion till Building Information Modeling. Building Information Modeling (BIM) handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. BIM innebär att en 3D-modell skapas…

 • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

  Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

  Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Utlysningen öppnar den 18 februari. Smart Built Environment är en unik satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande…

  • Av: Formas

   Seminarium om utlysningen Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

   Nu startar Smart Built Environment sin andra programperiod. I samband med det öppnar vi en utlysning som berör alla programmets temaområden. Utlysningen har en budget på upp till 30 mkr. På seminariet den 20 februari får du veta mer! Tid: 14.45–16.00 med efterföljande mingel. Anmälan och mer information Har du inte möjlighet att komma till Stockholm?…

   • Av: IQ Samhällsbyggnad

    Delad data, världens smartaste stad och digitaliseringens koppling till Agenda 2030

    Under Innovationsplattform hållbara Stockholms temadag om digitalisering lyftes både utmaningar och möjligheter med digitaliseringsprocessen. Claus Popp Larsen från Rise, Claes Johannesson från Stockholms stad samt Thomas Bergendorff från Vinnova talade om delad data, om hur Stockholm ska bli världens smartaste stad samt hur digitaliseringen kan bidra i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Claus Popp Larsen, Head…

    • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

     Organisation och ledarskapsfokus - vår resa, våra erfarenheter

     Under Innovationsplattform hållbara Stockholms temadag om digitalisering lyftes möjligheter och utmaningar kopplade till ledarskap och organisation. Här hittar du föreläsningarna där Marie Larsson, avdelningschef för kvalitet och förnyelse, Skellefteå kommun, Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på SWECO och Petra Dalunde, programchef, Urban ICT Arena berättar om sina erfarenheter. För att lyckas med digitalisering krävs att ledningen har en vision…

     • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

      Fullsatt vid Innovationsplattform hållbara Stockholms digitaliseringsdag Generaldirektören för Myndigheten för digital förvaltning inledningstalade vid temadag om digitalisering!

      Samverkan, ledarskap och organisation var den röda tråden i den temadag om digitalisering som Innovationsplattform hållbara Stockholm arrangerade under hösten. Vid mötet föreläste Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning samt personer från kommuner, företag, universitet och testarenor.

      • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

       Stad och land – konkurrens eller komplement?

       Tillväxtverket bjuder tillsammans med Entreprenörskapsforum och Östersunds kommun in till ett seminarium om relationen och möjligheterna till samverkan mellan staden och landsbygden. Anmälan och mer information Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden…

       • Av: Tillväxtverket, Entreprenörskapsforum & Östersunds kommun

        Temadag om digitalisering – Generaldirektören på Myndigheten för digital förvaltning bland de medverkande

        Hur kan kommuner driva på digitaliseringen för att främja hållbar stadsutveckling? Den här temadagen har fokus på organisation, ledarskap och hur kommuner kan arbeta för att främja digitalisering som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Tid: 09.00-15.30 Anmäl dig till seminariet Mötet riktar sig till samhällsplanerare, IT- och HR-strateger från offentlig förvaltning och forskare inom området. Program 09.00…

        • Av: Stockholms stad

         Smarta städer kräver smarta och modiga människor

         Vad är en smart stad? På den frågan finns det säkert lika många svar som det finns människor. När jag tänker på smarta städer är det samhällen som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Den…

         • Av: IQ Samhällsbyggnad

          Stadsbyggnadsdagarna 2018

          Under Stadsbyggnadsdagen 2018 utforskar vi tiden, hur vi använder den och hur den påverkar vårt sätt att bygga samhället. Anmälan och mer information Stadsbyggnad rör sig över olika tidsperspektiv och kräver ett förhållningssätt som, utan att tappa greppet om samtiden, spänner långt tillbaka och samtidigt blickar framåt. En hållbar stad behöver fungera lika bra idag…

          • Av: Upplands-Väsby kommun