Tillväxtskapande samhällsplanering

Ansök nu

Arbetar ni med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för projekt som ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen. Samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den…

  • Av: Tillväxtverket

    Arbeta smart inom planering & byggande 2018

    För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige och Lantmäteriet konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018. Tid: Programstart kl 10.00 dag 1, slut kl 16.00 dag 2. Anmälan: Öppnar i februari. För uppdaterad information, se Geoforums hemsida Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom…

    • Av: Geoforum Sverige och Lantmäteriet

      Nu kopplar vi upp byggplatserna!

      Nu startar projektet Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor. I jämförelse med andra branscher kan man konstatera att utvecklingen inom byggbranschen, gällande både produktionsmetoder, tekniker och affärsmodeller, har varit…

      • Av: IQ Samhällsbyggnad

        Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

        Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

        • Av: Viable Cities

          Ett smart samhälle måste byggas med både hjärta och hjärna, fort och långsamt - samtidigt!

          För att hantera en föränderlig verklighet på ett hållbart sätt behöver smarta och digitala lösningar genomsyra samhällsbyggnadsprocesen. Förutsättningar måste finnas för att både producera och använda ny kunskap, det skriver Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad. Sverige växer! I år blev vi 10 miljoner invånare som tillsammans lever i ett Sverige i förändring. Våra storstäder växer så…

          • Av: IQ Samhällsbyggnad

            Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

            Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

            • Av: Viable Cities

              Digitalisering och smarta städer Nya möjligheter för Lund

              Vi ser en tydlig utveckling inom digitalisering. Digitaliseringen sker inom vården, i hemmet, i olika infrastrukturer i våra samhällen men också i våra dagliga rutiner. För 10 år sen var det fiktion att ha kök som vara uppkopplade till någon form av intelligent system. Idag är det en verklighet, men vad gör vi av det?…

              • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

                Smarta städer 2017

                På Smarta städer 2017 får du som deltagare ny kunskap och senaste rönen, riktlinjer, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar nya utmaningar i praktiken. Anmälan och program: Smarta städers hemsida Vi står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering, hållbarhetsmål och globalisering förändrar vårt samhälle. Mötesplatsen Smarta städer 2017 är uppbyggd kring behovet att…

                • Av: Easyfairs

                  Har vi beredskap för en digital samhällsomvandling?

                  Digitaliseringen av samhället kommer ha en stor inverkan på samhällsbyggnadssektorn kommande decennier och samtidigt växer delningsekonomin. Välkommen till ett lunchseminarium där vi diskuterar vad dessa förändringar kan innebära. Tid: 11.30–13.30 Mer information: IQ Samhällsbyggnads hemsida IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott strävar efter att ge inspiration till kunskapsbyggande utifrån framtida utmaningar. Avsikt är inte att leverera…

                  • Av: IQ Samhällsbyggnad

                    Digital välfärdsteknik ger fler jobb och bättre omsorg

                    Klokare upphandlingar, färre standarder och bra testmiljöer är några utmaningar för projektet Stockholms Digital Care. Målet är 60 nya jobb, ännu bättre vård och omsorg samt ökat intresse från såväl brukare som marknad. När 18 företag fick beskriva sina behov svarade de flesta: ”fler affärer”. Det lade grunden för Stockholm Digital Care som följde upp intervjuerna vid…

                    • Av: Tillväxtverket