Bred dialog när ny stadsdel planeras i Limhamn

Limhamn kan få en ny grön kvartersstad med bostäder och verksamheter. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett skissförslag på en ny stadsdel, som presenterats i en första dialog med fastighetsägare och Limhamnsbor. På Stadsbyggnadskontoret pågår ett arbete med ett planprogram för att börja omvandlingen av Annetorps industriområde. Planen ska ge förutsättningar att skapa ett område med…

 • Av: Malmö stad

  ”Vi vill visa människorna bakom statistiken”

  Det pratas mycket om storytelling i myndighetskommunikation. Om hur de producerar och sprider berättelser till medborgare, men vi tror också på det omvända - att medborgare kan dela sina berättelser med myndigheter, berättar Anna Holmwood, producent och medlem av ett medborgardrivet produktionsteam i Amiralsstaden. Under hösten och vintern har det medborgardrivna produktionsteamet bestående av Anna…

  • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

   Invigning av biblioteks- och tandläkarplatsen

   Den 16 december invigde fastighetsägaren Trianon två nya platser vid Rosengårds centrum i Malmö. Platserna har tagits fram tillsammans med ungdomar i området, Disorder och Malmö stad. Under våren genomförde Disorder en dialogprocess med barn och unga i området, där de fick bidra med idéer om hur utomhusmiljöerna runt Rosengårds centrum kunde göras om. Deras…

   • Av: Amiralsstaden

    ”Processen är lika viktig som resultatet”

    Hur kan vi öka Malmöbornas delaktighet i att utveckla staden? Det är frågan som Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan undersöker och testar i Amiralsstaden. Med sina erfarenheter av att arbeta utomlands och för FN, för Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan med sig många nya idéer och perspektiv till svensk stadsutveckling, menar Sophia Bescher, projektledare Amiralsstaden, och fortsätter: – I Sverige kan…

    • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

     Hållbar samhällsutveckling på Ugandas landsbygd

     Arkitekter utan gränsers projekt ASF St Catherine har sin bas i staden Muhanga, som ligger i Kabaledistriktet i sydvästra Uganda. Målet är att, tillsammans med den lokala organisationen St Catherine Vocational Development Project (CAVODE), uppföra ett nytt resurscenter för barn och vuxna i Muhanga. Men det handlar inte bara om väggar och tak. Gör vi…

     • Av: Arkitekter utan gränser

      Bra utemiljöer för barn och unga

      Säkra och bra utemiljöer för barn och unga är målet med Disorders arbete inom Amiralsstaden. Det menar landskapsarkitekten Johanna Bratel, som är den ena halvan av det Malmöbaserade landskapsarkitektkollektivet. Tillsammans med sin kollega Karin Andersson driver Johanna dialoger och utvecklingsarbeten i området för att utveckla och förbättra utomhusmiljöerna. Redan år 2015 började Karin och Johanna…

      • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

       Delaktighet – verktyg eller bromskloss?

       Tänk dig en stad där all utveckling är baserad på lokalsamhällets ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar för hållbarhet. En stad där alla förändringar i den fysiska miljön är kunskaps- och evidensbaserade och där inga planer överklagas.  I det här inlägget tänkte jag belysa ett glapp i stadsbyggnadsprocessen som bromsar på vägen dit: glappet mellan medborgarna…

       • Av: Ekologigruppen

        Unikt samarbete för hållbar framtid i Hammarkullen

        Allmännyttiga Bostadsbolaget har nyligen köpt 890 lägenheter med renoveringsbehov i Hammarkullen. Nu storsatsar förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad på att utveckla stadsdelen i nära dialog med Hammarkulleborna. Genom att förvärva bostadshusen på Gropens Gård och Bredfjällsgatan blir Bostadsbolaget den dominerande fastighetsägaren i Hammarkullen med totalt 2 200 hyresrätter. – Nu blir det mycket enklare…

        • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

         Samarbete vid planering av Lindängens Centrum

         Planering av Lindängens centrum i Malmö har pågått under flera år och nu har samrådsperioden för det nya detaljplaneförslaget avslutats. Malmöborna i Lindängen har många gånger fått svara på vad de tycker om sitt område, och det är resultatet av dessa dialoger och samtal som ligger till grund för planarbetet. Mycket lite har hittills förändrats…

         • Av: Hållbart Malmö