Vårgårda – småstadskommun med klimatambitioner

Vilken roll har Sveriges alla små kommuner i arbetet för en hållbar och klimatsäker framtid? Vårgårda kommun vill växa till en småstad med hållbarhet i fokus. Genom sitt deltagande i WWFs One Planet City Challenge vill kommunen inspirera andra och visa att även mindre kommuner har en viktig roll i omställningen.  Vårgårda kommun är en…

 • Av: Världsnaturfonden WWF

  Ny studie om hälso- och samhällsvinster med gång- och cykeltrafik

  Om sex av tio resor i Örebro görs med gång- cykel eller kollektivtrafik blir den samhällsekonomiska vinsten 1,75 miljarder kronor jämfört med resandet i dag. Det visar en stor internationell forskningsstudie. I dag sker omkring 46 procent av alla resor i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Om stadens kommunala trafikmål uppnås och den siffran…

  • Av: Trafikverket

   Stöd till cykelfrämjande åtgärder 9 miljoner att söka!

   På uppdrag av regeringen kommer Trafikverket att fördela nio miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling. Ansökan ska göras senast den 30 september 2017. Många ideella organisationer har på senare år börjat arbeta för ökad och säkrare cykling. Trots detta minskar cyklingen bland barn och unga. Andelen barn…

   • Av: Trafikverket

    Med cykling som drivkraft

    Cykling är ett eftersatt område och det finns ett stort behov av att bygga ut det regionala cykelvägnätet i länet. Det säger Björn Kaijser, cykelsamordnare vid regionala cykelkansliet som samordnar väghållarna i Stockholms län för att öka cyklingen. Cykelplanering är av tradition en lokal fråga där varje kommun ser till sitt lokala cykelnät. Det är därför…

    • Av: Mälardalsrådet

     Ökad cykling i Stockholm till 2030 – en fråga om prioritering och status

     Ska man arbeta med att styra infrastruktur, incitament, regler och normer för att gynna cykel  – eller ska man stödja cykling för sig, utan att påverka förutsättningarna för exempelvis biltrafik? Det är en fråga och skiljelinje som trädde fram i den intervjustudie som gjordes i samband med forskningsprojektet ”Stockholmstrafiken – från 5 till 20 %…

     • Av: Trafikutredningsbyrån

      Bilanvändning och ekosystemtjänster

      Text: Magnus Kvarnström En av 1900-talets mest omvälvande samhällsförändringar är massbilismens uppkomst och etablering. Ända sedan bilmodellen T-Ford rullade in i Sverige i början av det förra seklet har våra städer påverkats och planerats efter bilen och bilismens krav på staden. Det är allmänt känt att bilen bidrar till en bullrig, förorenad och trafikseparerad stad…

      • Av: SLU

       ESKILSTUNA, GÖTEBORG OCH VÄSTERÅS ÅRETS FINALISTER

       Grattis till Eskilstuna, Göteborg och Västerås som har blivit utvalda till finalister i klimatutmaningen! Den första delen av utvärderingsprocessen i Earth Hour City Challenge är klar och 44 städer av 163 kandidater från länder runtom i världen har valts ut. – Städer tar ledningen mot en rättvis, klimat-resilient framtid. Medan nationella regeringar talar om lösningar,…

       • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

        Stockholm utvecklar färdplan för fossilfrihet

        Stockholm, årets Earth Hour Capital i Sverige, har börjat ta nya tag för en hållbar framtid genom Framkomlighetsstrategin, satsningar på solpaneler, och den nya Färdplanen för ett fossilbränslefritt Stockholm år 2050. – Klimatfrågan är oerhört viktig för oss. Även om vi inte kan bidra med så mycket, kan vi visa vad man kan göra i…

        • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

         Planera för cykelstaden

         Det är lönsamt att satsa på cykelvägar, trots det saknas kunskap om hur man planerar en cykelvänlig stad. För att öka den har projektet CyCity tagit fram verktyget BikeRoute. – Det visar vilka satsningar som ger mest för pengarna, säger projektledaren Pelle Envall.

         • Av: Vinnova

          Hållbarhet från A till B

          Guangzhous nya BRT transporterar 800 000 passagerare per dag. © ITDP China _itdp.org.cn London blev 2003 den största staden i världen som infört trängselavgifter, vars inkomster dessutom finansierar en utbyggnad av kollektivtrafiken. Amsterdam blev 2007 den första storstaden i väst där cykeln gick om bilen som privat transportmedel. Och Guangzhou byggde 2010 på kort tid…

          • Av: WWF