Cirkulär Ekonomi – Finland och Sverige i täten?

Flera studier indikerar att en övergång till cirkulär ekonomi kan erbjuda ekonomiska fördelar som ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och ökad sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft. Cirkulär ekonomi handlar om effektivare användning av naturresurser, men också en grundläggande förändring av hur samhället fungerar, ett systemskifte. Tid: 14.00 - 16.00 Mer information: Global utmanings hemsida Omställningen till en cirkulär…

 • Av: Global Utmaning

  Urban Lunch time – Designing out waste

  Exploring barriers for material recirculation Hour: 11.30 - 13.00 (light vegetarian lunch from 12.20) Register: No later than April 12 Isabel Ordoñez was a PhD stundet at Chalmers connected to Mistra Urban Futures. In January 2017 she presented her doctoral thesis. In the thesis Isabel has explored why it is difficult to recirculate discarded materials back to be used…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Framtidens infrastruktur innebär lösningar för ett nytt samhälle

   Den 26–27 maj samlas fler än 300 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen i Västerås för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens infrastruktur. Bland annat diskuteras vilka möjligheter som kommer med digitaliseringen och hur ny och smartare infrastruktur påverkar samhället. Vi har pratat med några av Mälartingets medverkande, talare och utställare om hur de…

   • Av: Mälardalsrådet

    Modern resurshantering – Ekonomi och ekologi

    Världen befinner sig idag i en klimatkris. På grund av detta krävs en omställning till en mer hållbar användning av naturresurser vilket innefattar även den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet kopplas inom politiken ofta samman med tillväxt, och framförallt ekonomisk tillväxt, vilken idag tär på de tillgångar naturen förser oss med. Först när de…

    • Av: Stadens utmaningar

     Hållbara och cirkulära städer

     Amsterdam är en tätbefolkad stad med höga miljö- och hållbarhetsmål. Mycket folk på samma plats betyder att det är stora mängder produkter och material i omlopp. Material som kan återanvändas. År 2025 ska Amsterdam-regionen vara världsledande inom cirkulär ekonomi. Vad är cirkulär ekonomi? Och vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Amsterdam? Universitetshuvudstaden och kunskapsregionen Stockholm har…

     • Av: Mälardalsrådet

      Hållbara och cirkulära städer

      Amsterdam är en tätbefolkad stad med höga miljö- och hållbarhetsmål. Mycket folk på samma plats betyder att det är stora mängder produkter och material i omlopp. Material som kan återanvändas. År 2025 ska Amsterdam-regionen vara världsledande inom cirkulär ekonomi. Vad är cirkulär ekonomi? Och vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Amsterdam? Universitetshuvudstaden och kunskapsregionen Stockholm har…

      • Av: Mälardalsrådet

       Kommuner sticker ut hakan för hållbar konsumtion

       Miljömålsberedningen kommer i juni att föreslå ett mål med nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Växthusgasutsläpp som svensk konsumtion och flygresor ger upphov till utanför landet är inte inkluderade i det nuvarande målet med nollutsläpp till 2050. De utsläppen har till skillnad från utsläppen inom landet ökat med 50 % de senaste 20 åren. Men det finns kommuner som går före i arbetet med att både mäta och minska utsläppen från konsumtion och flyg. Här visar tre Earth Hour City Challenge-deltagare hur kommuner kan agera förebilder.

       • Av: WWF

        En ny sorts ekonomi

        Trots att vi vet allt mer om miljöförstöring och global uppvärmning, fortsätter vi konsumera som aldrig förr. Dessutom använder vi produkterna under en mycket kort tid. Men det finns alternativ till dagens konsumtionsmönster som är både effektiva, hållbara och lönsamma, det menar Therese Svensson, masterstudent på SLU. I Sverige konsumerar många och mycket. Naturskyddsföreningen visar…

        • Av: SLU

         Gör det lätt att handla rätt!

         Att skapa förutsättningar för att minska det ekologiska fotavtrycket från både den offentliga och den privata konsumtionen är en utmaning för de flesta kommuner. Vårgårda och Karlstad – deltagare i Världsnaturfonden WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge – inspirerar med innovativa lösningar som unika upphandlingsregler och second hand-butik i kommunal regi.

         • Av: WWF – Bridging the gap

          Den gamla knivstaden har blivit vass på miljö

          Eskilstuna har de senaste åren seglat upp som en av Sveriges ledande miljökommuner som finalist i förra klimatutmaningen. Staden prioriterar grön omställning med en dedikerad budget och målet om fossilbränslefri kommunal verksamhet redan 2020. Några höjdpunkter är investeringar i vind och sol, kretsloppspark med återbruksgalleria och logistik för godstransporter. – Med 61 rapporterade åtgärder borde…

          • Av: Energikontoret i Mälardalen AB