Invigning: väder- och bullerskyddat stadsrum

Den 27 maj visar Älvstranden Utveckling, IMCG, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Watteriet upp den tredje och sista av demonstratorerna inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum. Tid: 10.15-12.00 Älvstranden Utveckling upplåter under en tvåårsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och…

  • Av: Tysta Offentliga Rum

    Hållbart bullerskydd ur vems perspektiv?

    Bullerskydd krossas i Nol och GP uppmanar på ledarplats (150211) att “göra om” bullerskydden. Det låter enkelt. Att hitta lösningar på det som är en av vår tids stora samhällsutmaningar tar tid där flera perspektiv måste beaktas. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova finansierar projektet Tysta Offentliga Rum, som ska förändra ljudbilden i stadsmiljön. Med avancerad teknik ska…

    • Av: VINNOVA