INNOVATIVA LÖSNINGAR FRÅN SVERIGES ENERGIHUVUDSTAD

Panna 6 togs i drift under 2014 och är ett unikt projekt, som har fått stort genomslag internationellt. Foto: Mälarenergi AB Västerås har landets största energisektor och kallar sig för Sveriges energihuvudstad. Energin står även i centrum för miljöarbetet, som blivit allt viktigare. Med 78 rapporterade klimatåtgärder och höga klimatmål för 2020 hör Västerås till…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB